Rakvere kihelkond. Ajalooline suuline rahvatraditsioon. Kogunud ja koostanud E. Suurväli 1932-1933 a.
Kihelkondade kaart

Rakvere kihelkond. Ajalooline suuline rahvatraditsioon. Kogunud ja koostanud E. Suurväli 1932-1933 a.

EKLA F 200, M21:2

Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kirjandusmuuseumi projekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.

ISBN: 978-9916-659-08-3

ISSN: 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

Toimetaja: Maris Kuperjanov

HTML kujundus: Maris Kuperjanov,
Kirke Liis Kuperjanov

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2021