Ajalooline traditsioon Püha ja Valjala kihelkonnast
kogunud R. Kenkmann 1923. aastal
Kihelkondade kaart

Ajalooline materjaal – Kogutud Akadeemilise Ajaloo-Seltsi stipendiaadi R. Kenkmanni poolt 1923 a. suvel Püha ja Valjala kihelkonnas.

EKLA F 199, AAS. stip. ar. 3 (kolmes köites)

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5, EKKM 14-344,
ja Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019.

ISBN 978-9949-586-99-8 (html)

ISSN 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak, Henri Zeigo

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018