Ajalooline traditsioon Põlva kihelkonnast
Kähri, Kioma, Karilatsi, Koiola, Moisekatsi vallast

korjatud 1927. a. suvel

A. Madiberg

Tartu 2007

Väljaanne valmis riikliku programmi "Lõuna-Eesti keel ja kultuur"
projekti "Lõuna-Eesti andmebaas (LEPP)"
ja EKM Folkloristika osakonna toetusel

Digiteerinud: Evakait Kärblane
Toimetanud: Mare Kõiva
XHTML: Saamuel Vesik

ISBN-13: 978-9949-418-66-4
ISBN-10: 9949-418-66-6
ISSN: 1736-2547
Copyright © Tartu 2007
© EKM EKLA, EKM USN 2006