Ajalooline traditsioon Pöide ja Muhu kihelkonnast
kogunud M. Kuiv 1923. aastal
Kihelkondade kaart

Aruanne ajaloolise traditsiooni korjamisest Saaremaal (Pöide) ja Muhus. 1923 suvel. M. Kuiv.

EKLA F 200, EKS. stip. ar. M 2:1

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5, EKKM 14-344,
ja Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019.

ISBN 978-9949-586-98-1 (html)

ISSN 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018