Ajalooline traditsioon Karksi ja Halliste kihelkonnast
kogunud Helene Peterson 1925. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Ajalooline traditsioon Karksi kihelkonnast ja Halliste kihelkonna Abja ja Penuja valdade kohta, korjatud suvel 1925

EKLA F 199, m 12:1 Helene Peterson

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Mulgimaa kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-48-6

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017