Ajalooline traditsioon Kanepi kihelkonnast

Kogunud 1929. ja 1930. a. suvel stud. fil.

Helmi Preem-Aspel

Tartu 2007

Väljaanne valmis riikliku programmi "Lõuna-Eesti keel ja kultuur"
projekti "Lõuna-Eesti andmebaas (LEPP)"
ja EKM Folkloristika osakonna toetusel

Digiteerinud: Salle Kajak
Toimetanud: Mare Kõiva
XHTML: Saamuel Vesik

ISBN-13: 978-9949-418-65-7
ISBN-10: 9949-418-65-8
ISSN: 1736-2547
Copyright © Tartu 2007
© EKM EKLA, EKM USN 2006