Ajaloolisi traditsioone Kanepi kihelkonnast 1927. ja 1928. aastal

K. Jerlov

Tartu 2006

ISBN-13: 978-9949-418-65-7
ISBN-10: 9949-418-65-8
ISSN: 1736-2547
Copyright © EKM EKLA, EKM USN 2006
E-raamatu valmistasid: Evakait Kärblane
XHTML: Saamuel Vesik
Valmistatud projekti "Lõuna-Eesti andmebaas" raames