Ajalooline traditsioon Kaarma kihelkonnast
kogunud E. Kerem 1923. aastal
Kihelkondade kaart

Aruanne suvisest tööst 1923. Kaarmas Saaremaal. E. Kerem.

EKLA F 199, AAS. stip. ar. 4

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5, EKKM 14-344,
ja Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019.

ISBN 978-9949-586-96-7 (html)

ISSN 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018