Hargla kihelkonnast 1927. a. suvel kogutud ajalooline traditsioon

Alfred Kivirähk

Tartu 2007

Väljaanne valmis riikliku programmi "Lõuna-Eesti keel ja kultuur"
projekti "Lõuna-Eesti andmebaas (LEPP)"
ja EKM Folkloristika osakonna toetusel

See osa vajab uuendamist!!!
ISBN-13: 978-9949-418-55-8
ISBN-10: 9949-418-55-0
ISSN: 1736-2547
Copyright © Tartu 2006
© Radar, EKM EKLA, EKM USN
Digiteerinud: Maarja Villandi
Toimetanud: Salle Kajak
XHTML: Saamuel Vesik