Ajalooline traditsioon Ansekülast ja Jämaja kihelkonnast
kogunud H. Sepp 1923. aastal
Kihelkondade kaart

Andmeid traditsiooni kogumiselt Ansekülas ja Jamaja kihelkonnas a. 1923. H. Sepp

EKLA F 199, AAS. stip. ar. 2:1

Väljaande valmimist on toetanud IUT 22-5, EKKM 14-344,
ja Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019.

ISBN 978-9949-586-95-0 (html)

ISSN 1736-2547

Digiteerija: Salle Kajak

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018