Eesti muinasjuttude tüübiloend

 

Loendis on eesti muinasjuttude eestikeelsed tüübinimed koos tüübinumbritega ning nende ingliskeelsed vasted rahvusvahelises tüübikataloogis.

Tüübiloendi on koostanud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi/ Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjuttude töörühm. Loendi moodustamise põhimõtted on alaliigiti erinevad, kuna vastavate muinasjutuliikidega on töörühm seni tegelenud erineval määral. Loomamuinasjuttude (ATU 1–299) ja imemuinasjuttude (ATU 300–749) osa lähtub muinasjuttude töörühma poolt senise töö käigus korrastatud tüpoloogiast akadeemilist väljaandeseeriat „Eesti muinasjutud“ (Emj) ette valmistades (Imemuinasjutud I:1 – 2009; I:2 – 2014; Loomamuinasjutud II – 2020). Tüübinumbri ees olev märgend „Ee” ja tärn (nt Ee 327H*) tähistab seda, et kasutatud tüübinumber ja/või täht puudub ATU kataloogist ning tüübinumbriks on valitud vakantne number või täht kataloogis sisult kõige sarnasema tüübi järel. Kui ATUs on kaotatud ATs esinev tüüp, ent eesti ainese puhul oli materjali põhjal otstarbekas see alles jätta, on nimetuses kasutatud ainult märget „Ee“ ning tärni tüübinumbris pole. Loomamuinasjuttude puhul on Pille Kippari varasemas tüübi- ja variandikataloogis (1986) eristatud tüüpidest välja jäetud need, mis kuuluvad Eestis pajatuste või muistendite hulka.

Naljandite (ATU 1200–1999) tüübinimede puhul on lähtutud Arvo Krikmanni poolt Tartu Ülikoolis peetud rahvahuumori loengute käigus valminud naljanditüpoloogia üldülevaatest. Legendiliste muinasjuttude (ATU 750–849), novellmuinasjuttude (ATU 850–999), rumala vanapagana muinasjuttude (ATU 1000–1199) ning vormelmuinasjuttude (ATU 2000–2399) puhul on esitatud üldjuhul ERA sedelkartoteegis leiduvad tüübinimed, mida on täpsustatud muinasjutuprojekti senise töö käigus.

Viimased täpsustused: 27. 03. 2023.

 

 

number Eesti tüpoloogias

tüübi nimi Eesti tüpoloogias

ATU tüüp

LOOMAMUINASJUTUD

1

Rebase kalavargus

ATU 1 The Theft of Fish

2

Kalapüük sabaga

ATU 2 The Tail-Fisher

3

Rebane teeskleb haiget

ATU 3 Simulated Injury

4

Tõbine kannab tervet

ATU 4 Sick Animal Carries the Healthy One

6

Tuule suund

ATU 6 Animal Captor Persuaded to Talk

7

Rebane ja hunt võistlevad loendamises

ATU 7 The Three Tree Names

8

Rebane kirjab hundi kasukat

ATU 8 False Beauty Treatment

8*

Rebane ostab hobuse

ATU 8* The Fox Trades the Burned Bones of the Bear for Reindeer

9

Ebaõiglane partner

ATU 9 The Unjust Partner

15

Petlik varrulkäimine

ATU 15 The Theft of Food by Playing Godfather

15*

Suletopp

ATU 15* The Fox Entices the Wolf Away from His Booty

20A

Loomad püünisaugus

ATU 20A Animals Caught in a Pit Eat One Another Up

20C

Loomad põgenevad hädaohu eest

ATU 20C The Animals Flee in Fear of the End of the World

21

Sisikonna söömine

ATU 21 Eating His Own Entrails

30

Rebane pilkab hunti

ATU 30 The Fox Tricks the Wolf into Falling into a Pit

31

Kaevust pääsemine teise turjal

ATU 31 The Fox Climbs from the Pit on the Wolf's Back

32

Üks tuleb, teine läheb

ATU 32 The Wolf Descends into the Well in One Bucket and Rescues the Fox in the Other

33

Rebane teeskleb surnut

ATU 33 The Fox Plays Dead and is Thrown out of the Pit and Escapes

34

Hunt püüab kuu peegeldust

ATU 34 The Wolf Dives into the Water for Reflected Cheese

34A

Koer pillab oma liha vette

ATU 34A The Dog Drops His Meat for the Reflection

36

Rebane meelitab hundi puu vahele

ATU 36 The Fox Rapes the She-Bear

37

Rebane lapsehoidjaks

ATU 37 The Fox as Nursemaid for the Mother Bear

Ee 37*

Rebane hanekarjas

= ATU 37 The Fox as Nursemaid for the Mother Bear

38

Käpp puulõhes

ATU 38 Claw in Split Tree

41

Hunt ja rebane aidas

ATU 41 The Wolf Overeats in the Cellar

43

Jääst maja

ATU 43 The Bear Builds a House of Wood; the Fox, of Ice

47A

Hunt hobuse sabas

ATU 47A The Fox Hangs Onto the Horse's Tail

47B

Varsa hind

ATU 47B The Horse Kicks the Wolf in the Teeth

48

Inetud lapsed

ATU 48 Flatterer Rewarded, Honest One Punished

50

Haige lõvi

ATU 50 The Sick Lion

50A

Jäljed lõvi koopasse

ATU 50A The Fox Sees All Tracks Going into Lion's Den but None Coming Out

51

Lõvi osa

ATU 51 The Lion's Share

51A

Halb hais

ATU 51A The Fox Has the Sniffles

53

Reinuvader kohtus

ATU 50 The Fox at Court

56A

Rebane ähvardab puu maha raiuda

ATU 56A The Fox Threatens to Cut Down the Tree and Gets Young Birds 

57

Varese juust

ATU 57 Raven with Cheese in His Mouth 

60

Rebane ja kurg teineteisel külas

ATU 60 Fox and Crane Invite Each Other

61

Kiremine suletud silmadega

ATU 61 The Fox Persuades the Rooster to Crow with Closed Eyes

61B

Kikas, kana ja kass

ATU 61B Cat, Rooster and Fox

62

Rahu loomade vahel

ATU 62 Peace among the Animals – the Fox and the Rooster

62*

Puudel istumine keelatud

ATU 62* Forbidden to Sit in Trees

63

Rebane puhastab end kirpudest

ATU 63 The Fox Rids Himself of Fleas

65*

Rebane küpsetab sitikat

ATU 65* The Fox Catches a Beetle

66A*

Rebane piibuga

ATU 66A* The Fox Buys Himself a Pipe

68A

Pott lõksuks

ATU 68A The Jug as Trap

70

Kartlikum kui jänes

ATU 70 More Cowardly than the Hare

71

Jänese ja külma võistlus

ATU 71 Contest of Frost and the Hare

Ee 71*

Jänese tuulevari

AT 71* When it Reins, the Hare Creeps munder the Spear-grass

Ee 72D

Rebane ja rihm

= ATU 72D* Tales about Hares (Rabbits)

72*

Jänesepoja suured silmad

ATU 72* The Hare Emancipates Her Children

Ee 72C*

Rebane lõksus

= ATU 72D* Tales about Hares (Rabbits)

75A

Karu ja kooreürask

ATU 75A The Lion and the Worm

76

Hunt ja kurg

ATU 76 The Wolf and the Crane

77

Põder imetleb end allikal

ATU 77 The Stag Admires Himself in a Spring

Ee 77B

Hunt ootab surma

 

Ee 77C

Hunt pahandab külarahvaga

 

Ee 77E

Isahunt poegadega

 

77*

Hundi patutunnistus

ATU 77* The Wolf Confesses His Sins to God

80

Siil ajab karu koopast välja

ATU 80 The Hedgehog in the Badger's Den

81

Jänese majaehitus

ATU 81 Too Cold for Hare to Build House in Winter

87A*

Karu loobib puuhalge

ATU 87A* The Bear Stands on a Heap of Wood

88*

Karu tahab mett saada

ATU 88* The Bear Climbs a Tree

90

Nõel, kinnas ja ora

ATU 90 The Needle, the Glove, and the Squirrel

93

Rukkirääk

ATU 93 The Master Taken Seriously

100

Hunt pulmas

ATU 100 The Wolf is Caught Because of His Singing

101

Vana koer lapsepäästjaks

ATU 101 The Old Dog as Rescuer of the Child (Sheep)

102

Koer kingsepaks

ATU 102 The Dog as Wolf's Shoemaker

Ee 102B

Koer hundile seltsiliseks

 

103

Koduloomade ja metsloomade sõda

ATU 103 War between Wild Animals and Domestic Animals

103A

Rebase kaasa

ATU 103A The Cat as She-Fox's Husband

105

Kassi ainuke oskus

ATU 105 The Cat's Only Trick

Ee 106B

Hunt aia taga

 

106*

Hunt ja siga

ATU 106* The Wolf and the Hog

107

Koerte ja huntide sõda

ATU 107 Struggle between Dogs and Wolves

110

Kassile kell kaela

ATU 110 Belling the Cat

111A

Ära solgi joogivett

ATU 111A The Wolf Unjustly Accuses the Lamb and Eats Him

112

Põldhiir külastab linnahiirt

ATU 112 Country Mouse Visits Town Mouse

112**

Rumal hiirepoeg

ATU 112** The Mice and the Rooster

113*

Kassi matused

ATU 113* The Cat's Funeral

115

Pettunud rebane

ATU 115 The Hungry Fox Waits in Vain

116

Karu sõidab reel

ATU 116 The Bear on the Hay-Wagon

117

Karu härja turjal

ATU 117 The Bear Riding the Horse

118

Karu kardab hobust

ATU 118 The Lion Frightened by the Horse

120

Kes näeb esimesena päikesetõusu

ATU 120 The First to See the Sunrise

121

Hundiriit

ATU 121 Wolves Climb on Top of One Another

122A

Hunt ja emis

ATU 122A The Wolf (Fox) Seeks Breakfast

122B

Pese ennast puhtaks

ATU 122B The Rat Persuades the Cat to Wash Her Face before Eating

122C

Kits meelitab hundi laulma

ATU 122C The Sheep Persuades the Wolf to Sing before he eats him

122D

Annan sulle parema saagi

ATU 122D Caught Animal Promises Captor Better Prey

122F

Oota, kuni saan rasvaseks

ATU 122F “Wait till I am Fat Enough.”

122Z

Rebane pääseb hundi käest

ATU 122Z Other Tricks to Escape being Eaten

122B*

Palvetamine enne sööki

ATU 122B* The Squirrel Persuades the Fox to Pray before Eating

122D*

Lind rattarummus

ATU 122D* To Make a Bird Tastier

122K*

Oinad mõõdavad maad

ATU 122K* The Wolf as Judge

122L*

Härg ja pime hunt

ATU 122L* Blind Wolf Keeps Guard over a Captive Ox

122M*

Oinas jookseb hundile suhu

ATU 122M* The Ram Runs Straight into the Wolf’s Stomach

123

Hunt ja kitsetalled

ATU 123 The Wolf and the Kids

Ee 123C

Kolm kitse

 

125

Hundi luud

ATU 125 The Wolf Flees from the Wolf-Head

126

Kukk kihutab hundi minema

ATU 126 The Sheep Chases the Wolf

126A*

Hirmunud hundid

ATU 126A* The Frightened Wolves

130

Loomad röövlite majas

ATU 130 The Animals in Night Quarters

130A

Härja maja

ATU 130A Animals Build Themselves a House

132

Kits kiitleb

ATU 132 The Goat Admires His Horns in the Water

136A*

Loomade patukahetsus

ATU 136A* Confession of Animals

150A*

Konna kolm õpetust

ATU 150A* The Frog's Counsels

151

Rebane õpib kandlemängu

ATU 151 A Man Teaches a Wild Animal to Play the Fiddle

152

Mees maalib karu

ATU 152 The Plowman and the Animals

153

Karu kohitsemine

ATU 153 The Gelding of the Bear and the Fetching of Salve

154

Rebane ja saba

ATU 154 The Fox and His Members

155

Maailma tänu

ATU 155 The Ungrateful Snake Returned to Captivity

156

Pind lõvi

ATU 156 Androcles and the Lion

156A

Lõvi truudus

ATU 156A The Faith of the Lion

Ee 156D

Tasu sõidu eest

 

Ee 156*

Mees jagab lammast hundiga

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

Ee 156A*

Hundiarst

= ATU 156 Androcles and the Lion

156B*

Tänulik madu

ATU 156B* The Grateful Snake

157

Inimest peab kartma

ATU 157 Animals Learn to Fear Men

158

Regi katki

ATU 158 The Wild Animals on the Sleigh

Ee 158A

Rebase silmarohi

159

Tõrvane härg

ATU 159 Captured Wild Animals Ransom Themselves

Ee 159C

Rebane tasub heateo

160*

Naine kavaldab karu üle

ATU 160* A Woman Betrays a Bear

161A*

Raiutud käpaga karu

ATU 161A* Thе Bear with the Wooden Leg

Ee 162B

Hunt pelgab peeru

163

Hundi laulmine

ATU 163 The Singing Wolf

Ee 163A*

Karu tõrjub kärbseid

= ATU 1586 The Man in Court for Killing a Fly

165

Vaga hunt

ATU 165 “Fish, Not Flesh”

166A*

Hunt hirmutab lambaid

ATU 166A* The Wolf Puts His Tail through the Window

166B*

Hundi sabaraputamine

ATU 166B* The Wolf Tries to Get Horses

168

Pillimees hundiaugus

ATU 168 The Musician in the Wolf Trap

169*

Mees karistab hunti

ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

169K*

Hundijaht

ATU 169K* The Man Drives with a Tub and Little Pigs

170

Rebane öömajal

ATU 170 The Fox Eats His Fellow-Lodgers

173

Elu pikkus

ATU 173 Human and Animal Life Spans are Readjusted

Ee 173B

Loomad vaidlevad

 

179

Teekäijad ja karu

ATU 179 What the Bear Whispered in His Ear

Ee 179D

Kellaga karu

179A*

Karu jälitab inimest

ATU 179A* The Bear Pursues the Man

179A**

Mehed karu kinni hoidmas

ATU 179A** Man and Bear Hold Each Other Around a Tree

200

Koera tunniskiri

ATU 200 The Dogs’ Certificate

200A

Koerad nõuavad õigust

ATU 200A The Dog Loses a Certificate

200B

Miks koerad üksteist nuusutavad

ATU 200B Why Dogs Sniff at One Another

Ee 200E

Truuduse palk

 

Ee 200F

Koer jagab saaki

 

200C*

Jänese ja jahikoera vaen

ATU 200C* Enmity between the Hare and the Dog

201

Hunt armastab vabadust

ATU 201 The Lean Dog Prefers Liberty to Abundant Food and a Chain

201D*

Koer ja varas

ATU 201D* The Dog Barks at the Thieves

Ee 202*

Koer ei aita maja ehitada

203

Kits ja jänes võistlevad söömises

ATU 203 Sheep and Horse Have Eating Contest

Ee 203B

Koer lambaga kohtus

 

204

Loomade meresõit

ATU 204 Animals in Peril at Sea

Ee 204A

Loomad sõidavad laadale

= ATU 204 Animals in Peril at Sea

206

Õlgi pekstakse teist korda

ATU 206 Straw Threshed a Second Time

207B

Mõisahobune ja taluhobune

ATU 207B Hard-hearted Horse and Donkey

Ee 207D

Varss kadestab vana hobust

 

210

Kukk, kivi, muna ja nõel rännakul

ATU 210 Rooster, Hen, Duck, Pin, and Needle on a Journey

Ee 211*

Koer nõuab õigust

= AT 211*

211**

Koera hea ja halb põli

211B*

Linnud joovad õlut võlgu

ATU 211B* Animals Go into a Tavern

212

Valelik kits

ATU 212 The Lying Goat 

214

Kade eesel

ATU 214 The Donkey Tries to Caress His Master

214*

Eesel ei taha otrasid

ATU 214* The Donkey Envies the Horse in Its Fine Trappings

Ee 218C

Vaglake

 

Ee 219H

Siga kõneleb

 

219E**

Kuldmuna

ATU 219E** The Hen that Laid the Golden Eggs

222

Lindude ja loomade sõda

ATU 222 War between Birds (Insects) and Quadrupeds

222B

Hiir ja varblane

ATU 222B Quarrel between Mouse and Sparrow

Ee 222C

Varblane ja hobune

223

Rebane nõuab süüa, juua ja nalja

ATU 223 The Bird and the Jackal

225

Kotkas õpetab rebast lendama

ATU 225 The Crane Teaches the Fox to Fly

226

Hani uputab rebase

ATU 226 The Goose Teaches the Fox to Swim

227

Hani palub luba laulda

ATU 227 Geese Ask for Respite for Prayer

227*

Konn kiidab varest

ATU 227* The Crow and the Crayfish

228

Tihane püüab olla härjasuurune

ATU 228 A Little Bird Tries to be Bigger

230*

Kuke ja tedre võitlus

ATU 230* The Race of the Rooster, the Birch-Cock and the Birch-Hen

232D*

Vares ja kruus

ATU 232D* A Crow Drops Pebbles into a Water Jug

Ee 233*

Vares peab hobust surnuks

 

234

Ööbik ja vaskuss

ATU 234 The Nightingale and the Blindworm

234A*

Varese õlu

ATU 234A* The Birds Brew Beer

236*

Linnuhäälte imitatsioonidel põhinevad jutud

ATU 236* Miscellaneous Tales with Imitation of Bird Sounds

238

Mesilane ja kaaren

ATU 238 The Dove and the Frog Boast to Each Other

240

Munavahetamine

ATU 240 The Dove Trades Her Eggs

Ee 240*

Võidujooks munavahetamisel

= ATU 240 The Dove Trades Her Eggs

240A*

Põllumees ja sitikas

ATU 240A* The Bee Falls into the Water

242

Vares meelitab konna

ATU 242 The Crow’s Oath

Ee 243C

Vares ja harakas

 

243*

Varese naisevõtt

ATU 243* The Crow Marries

244

Kaaren võõrastes sulgedes

ATU 244 The Raven in Borrowed Feathers

Ee 244**

Vares ja tihane

= ATU 1927 The Cold May Night

244A*

Toonekurg ja sookurg

ATU 244A* The Crane and the Heron

244C*

Vares uputab pojad

ATU 244C* The Raven Drowns His Young Who Promise to Aid Him When He Becomes Old

245

Teder ja vares

ATU 245 The Tame Bird and the Wild Bird

Ee 245A

Vares pahandab

 

Ee 245C

Vares ei näe naereid

 

247

Kõige ilusamad lapsed

ATU 247 Each Mother Likes Her Own Children Best

Ee 247A*

Kiiviti ja rästa vestlus

AT 247* Sandpiper and Thrush Converse

248

Koer ja varblane

ATU 248 The Dog and the Sparrow

250A

Lestakala kõver suu

ATU 250A The Flounder's Crooked Mouth

Ee 255

Kala palve

 

Ee 256

Kiisk ja säga

 

275A

Jänese ja ritsika võidujooks

ATU 275A The Race between Hare and Tortoise

275B

Rebase ja vähi võidujooks

ATU 275B The Race of the Fox and the Crayfish

275C

Jänese ja siili võidujooks

ATU 275C The Race between Hare and Hedgehog

Ee 276*

Konn äkke all

AT 276* The Frog Turns a Somersault in Front of the Harrow

277

Konnade kuningas

ATU 277 The King of the Frogs

277A

Konn ja härg

ATU 277A The Frog Tries in Vain to be as Big as the Ox

Ee 277B

Vähk konnalt villu laenamas

 

278

Konn uputab hiirt

ATU 278 The Frog and the Mouse Tied Together

280

Sipelgas on kõigist tugevam

ATU 280 The Ant Carries a Load as Large as Himself

280A

Rohutirts ja sipelgas

ATU 280A The Ant and the Cricket

281

Sääsed murravad hobust

ATU 281 Miscellaneous Tales of Gnats

Ee 281A

Putuka hoiatus

 

Ee 281B

Mesilane härja kõrvas

 

Ee 281C

Sääsk kiitleb

Ee 282D

Millal kirp koju tuleb

 

Ee 282H

Kirp ja täi

 

282A*

Kirp ja kärbes

ATU 282A* The Flea and the Fly

282B*

Sääse ja parmu kõnelus

ATU 282B* Conversation of Fly and Flea

282C*

Kirbu ja täi eluase

ATU 282C* The Louse Invites the Flea

282D*

Sitika ja konna öömaja

ATU 282D* The Louse and the Flea Spend Night in Woman's Backside and Vagina

283B*

Majake pealuus

ATU 283B* The House of the Fly

Ee 283I*

Ämblik põrgust tuld toomas

 

Ee 284

Ämblik ja sipelgas

 

Ee 284C

Sääse ja parmu tüli

 

Ee 284*

Täi pelgab sauna

 

289

Pääsuke, okaspuu ja nahkhiir

ATU 289 A Bat, a Diver, and a Thornbush Shipwrecked

293

Kõht ja teised kehaosad

ATU 293 The Debate of the Belly and the Members

Ee 293A*

Taimed tülitsevad

293B*

Tamm ja seen

ATU 293B* The Mushroom Reviles the Young Oak

294

Märtsikuu ähvardus

ATU 294 The Months and the Seasons

295

Uba, õlekõrs ja süsi

ATU 295 The Bean (Mouse), the Straw, and the Coal

Ee 295A*

Tulede kõnelus

 

298

Tuul ja päike

ATU 298 The Contest of Wind and Sun

298A

Kaks külma

ATU 298A The Frostgod and His Son

298A*

Mees teretab tuult

ATU 298A* The Man Greets the Wind

IMEMUINASJUTUD

300

Lohetapja

ATU 300 The Dragon-Slayer

300A

Võitlus sillal

ATU 300A The Fight on the Bridge

301

Kolm röövitud kuningatütart

ATU 301 The Three Stolen Princesses

301D*

Kuningatütre sõrmus

ATU 301D* The Princess's Ring

302

Vanamehe süda munas

ATU 302 The Ogre's (Devil's)Heart in the Egg

302C*

Imehobune

ATU 302C* The Magic Horse

303

Verevennad

ATU 303 The Twins Or Blood-Brothers

303A

Seitse venda otsivad naiseks seitset õde

ATU 303A Brothers Seek Sisters as Wives

306

Läbitantsitud pastlad

ATU 306 The Danced-out Shoes

307

Puusärgi valvur

ATU 307 The Princess in the Coffin

311

Naistetapja ja kolm õde

ATU 311 Rescue by the Sister

312

Sinihabe

ATU 312 Maiden-Killer (Bluebeard)

312D

Vanapagan eksitab õe

ATU 312D Rescue by the Brother

313

Imeline põgenemine

ATU 313 The Magic Flight

313E*

Õde põgeneb venna eest

ATU 313E* The Sister's Flight

314

Hobune abiliseks

ATU 314 Goldener

314A*

Loom abistab vanapagana eest põgenejaid

ATU 314A* Animal as Helper in the Flight

315

Reeturlik õde

ATU 315 The Faithless Sister

318

Truudusetu naine

ATU 318 The Faithless Wife

325

Kuradi õpipoiss

ATU 325 The Magician and His Pupil

326

Hirmuotsija

ATU 326 The Youth Who Wanted to Learn What Fear is

326A*

Surnu juhatab julgele mehele varanduse

ATU 326A* Soul Released from Torment

326B*

Hirmuotsija peletab surnuga röövleid

ATU 326B* The Youth and the Corpse

327A

Hans ja Grete

ATU 327A Hansel and Gretel

327B

Vennad vanapagana juures

ATU 327B The Brothers and the Ogre

327G

Naerivargad

ATU 327G The Brothers at the Witch's House

Ee 327H*

Söepuder

 

Ee 327J*

Vanahalvast isa

328

Poiss varastab kuradi varandust

ATU 328 The Boy Steals the Ogre's Treasure

Ee 328C*

Uba pidi taevasse

 

329

Peitumine kuningatütre eest

ATU 329 Hiding from the Princess

330

Sepp ja kurat

ATU 330 The Smith and the Devil

Ee 330B

Kurat kotis

= ATU 330 The Smith and the Devil

331

Surm pudelis

ATU 331 The Spirit in the Bottle

332

Surm vaderiks

ATU 332 Godfather Death

332C*

Soldat saadab surma puid närima

ATU 332C* Immortality Won through Betrayal of Death

333

Punamütsike

ATU 333 Little Red Riding Hood

335

Surma sõnumid

ATU 335 Death's Messengers

360

Kolme rännumehe kaup kuradiga

ATU 360 Bargain of the Three Brothers with the Devil

361

Pesemata mees

ATU 361 Bear-Skin

363

Laibasööja

ATU 363 The Corpse-Eater

365

Kuu paistab, kooljas sõidab

ATU 365 The Dead Bridegroom Carries off His Bride

366

Surnu nõuab oma osa tagasi

ATU 366 The Man from the Gallows

400

Mees kadunud naist otsimas

ATU 400 The Man on a Quest for His Lost Wife

Ee 401B

Nõiutud kuningatütre pea

 

402

Loompruut

ATU 402 The Animal Bride

402A*

Suudlus vabastab uss-kuningatütre nõidusest

ATU 402A* The Princess Transformed into a Toad

Ee 403A

Ilus õde

= ATU 403 The Black and the White Bride

Ee 403B

Must ja valge pruut

= ATU 403 The Black and the White Bride

403C

Vahetatud mõrsja

ATU 403C The Substituted Bride

407

Lilltüdruk

ATU 407 The Girl as Flower

409

Naine libahundiks

ATU 409 The Girl as Wolf

410

Okasroosike

ATU 410 Sleeping Beauty

Ee 423*

Naine oherdiaugust

 

Ee 424*

Abielu kuradi röövitud neiuga

 

425A

Koer peigmeheks

ATU 425A The Animal as Bridegroom

425C

Kaunitar ja koletis

ATU 425C Beauty and the Beast

425M

Ussi naine

ATU 425M The Snake as Bridegroom

Ee 425N

Hani peigmeheks

Ee 425R*

Hundile määratud peigmees

 

433B

Vähk väimeheks

ATU 433B King Lindorm

434*

Sukelduja ning kuningatütar

ATU 434* The Diver (Cola Pesce)

440

Konn-kuningapoeg

ATU 440 The Frog King Or Iron Henry

441

Siil pojaks

ATU 441 Hans My Hedgehog

449

Koeraks muudetud mees

ATU 449 Sidi Numan

450

Vennake ja õeke

ATU 450 Little Brother and Little Sister

451

Õde vendi otsimas

ATU 451 The Maiden Who Seeks her Brothers

Ee 451A

Üheksa velje sõsar

= ATU 451 The Maiden Who Seeks her Brothers

460A

Teekond jumala juurde

ATU 460A The Journey to God (Fortune)

461

Kolm karva vanakuradi peast

ATU 461 Three Hairs from the Devil’s Beard

465

Võimatud ülesanded

ATU 465 The Man Persecuted Because of His Beautiful Wife

470

Sõbrad elus ja surmas

ATU 470 Friends in Life and Death

470A

Surnupealuu

ATU 470A The Offended Skull

471

Rännak hobusel teise maailma

ATU 471 The Bridge to the Otherworld

471A

Munk ja lind

ATU 471A The Monk and the Bird

475

Põrgu katlakütja

ATU 475 The Man as Heater of Hell’s Kettle

480

Vaeslaps ja peretütar

ATU 480 The Kind and the Unkind Girls

480A

Kurat saunas kosimas

ATU 480A Girl and Devil in a Strange House

480A*

Kured viivad venna ära

ATU 480A* Three Sisters Set Out to Save Their Little Brother

480D*

Külma kingitus
(puudus Emj I:1 loendist)

ATU 480D* Tales of Kind and Unkind Girls

 

 

 

Ee 480E*

Kelluke hiire kaelas

 

500

Abistaja nimi

ATU 500 The Name of the Supernatural Helper

501

Kolm ketrajat

ATU 501 The Three Old Spinning Women

502

Seenekuningas

ATU 502 The Wild Man

505

Tänulik surnu

ATU 505 The Grateful Dead

507

Nõia mõrsja

ATU 507 The Monster’s Bride

510A

Tuhkatriinu

ATU 510A Cinderella

510B

Kuninga köögitüdruk

ATU 510B Peau d’Asne

511

Ükssilm, Kakssilm, Kolmsilm

ATU 511 One-Eye, Two-Eyes, Three-Eyes

Ee 511A

Härg abiliseks

 

513A

Kuus üheskoos saavad kõigest ilmast läbi

ATU 513A Six Go through the Whole World

513B

Lendav laev

ATU 513B The Land and Water Ship

514

Tüdruk soldatiks

ATU 514 The Shift of Sex

516

Truu teener

ATU 516 Faithful John

517

Lindude ennustus

ATU 517 The Boy who Understands the Language of Birds

518

Tüli imeesemete pärast

ATU 518 Men Fight over Magic Objects

519

Tugev mõrsja

ATU 519 The Strong Woman as Bride (Brunhilde)

530

Kuningatütar klaasmäel

ATU 530 The Princess on the Glass Mountain

530A

Kuldharjastega siga

ATU 530A The Pig with the Golden Bristles

Ee 530B*

Pulmast röövitud pruudid

 

531

Tark hobune

ATU 531 The Clever Horse

537

Lend tänuliku linnu seljas

ATU 537 The Flight on the Grateful Eagle

545B

Saabastega kass

ATU 545B Puss in Boots

550

Kuldne lind

ATU 550 Bird, Horse and Princess

551

Noorendav peegel

ATU 551 Water of Life

552

Loomad kälimeesteks

ATU 552 The Girls Who Married Animals

554

Tänulikud loomad

ATU 554 The Grateful Animals

555

Kalamees ja ta naine

ATU 555 The Fisherman and his Wife

556F*

Nõia hobuste karjatamine

ATU 556F* The Shepherd in the Service of a Witch

559

Sitasitikas

ATU 559 Dungbeetle

560

Imesõrmus

ATU 560 The Magic Ring

561

Imelamp

ATU 561 Aladdin

562

Ime-tuleraud

ATU 562 The Spirit in the Blue Light

563

Laudlina, hobune ja kepp

ATU 563 The Table, the Donkey and the Stick

564

Imeline kott

ATU 564 The Magic Providing Purse

565

Imeline käsikivi

ATU 565 The Magic Mill

566

Imeõunad

ATU 566 The Three Magic Objects and the Wonderful Fruits

567A

Imelinnu süda ja vaese mehe pojad

ATU 567A The Magic Bird-Heart and the Separated Brothers

569

Imeesemete vahetamine

ATU 569 The Knapsack, the Hat and the Horn

570

Jänesekarjus

ATU 570 The Rabbit-herd

571

Kinnijäänud

ATU 571 “All Stick Together”

571B

Imp-amp

ATU 571B Lover Exposed

572*

Häälitsevad pealuud

ATU 572* The Barking Dog’s Head, the Striking Axe, etc

575

Kuningapoja imetiivad

ATU 575 The Prince’s Wings

577

Kuningalt saadud ülesanded

ATU 577 The King’s Tasks

580

Ostetud ööd

ATU 580 Beloved of Women

590

Reeturlik ema

ATU 590 The Faithless Mother

592

Tantsimapanev pill

ATU 592 The Dance among Thorns

612

Elustav raamat

ATU 612 The Three Snake-Leaves

613

Rikas vend ja vaene vend