lutsimaa


Koostanud ja toimetanud

Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
ISBN 978-9949-446-91-9
Tartu 2011

E-väljaande valmistamist toetasid:
riiklik programm Eesti keel ja kultuurimälu
Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital
Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus)
ELRF