Taevas, maa, maa-alune

Tamme-Lauri tamm. Hiite kuvavõistlus 2016.
Hiietamm talveudus. Tamme-Lauri tamm, Urvaste khk. Hiite kuvavõistlus, id 2898. Foto: Jaanus Tanilsoo 2016.

 

Ilm on see, kus elame

Ilm on see, kus elame, mis näeme oma ümber ja terve loodus on ilm. 
 

World is this, where we live

World (ilm) is where we live, what we see around us, and the whole of nature is world (ilm).

ilm - weather, world, universe, air.

Karksi khk ja v, Nuia al. ERA II 58, 2/7 (19). Inglise tõlge: Taive Särg.

Allmaa

Et almaa üks seesamasugune ilm olla nagu siingi, kus inimesed elada ja põldu harida, seda ei ihka vanem rahvas mitte valeks ajada.
 

Underworld

For the underground to be the same world as here, where people can live and cultivate the fields, the older people do not want to consider it false.

Helme khk. Koguja Aleksander Wahlberg 1874. EKS 4°3, 304 (12). Inglise tõlge: Taive Särg.

Ilm on kolmekordne

Ilm on kolme kordne, all ilmas elavad veiksed inimesed, kesk ilmas keskmised (meie), aga peal ilmas elavad nii suured inimesed, kui meie vari päeva looja mineki ajal.
 

The world has three layers

The world has three layers: little people live in the lower world, average people (us) in the middle world, but in the upper world live people as great as our shadow during the sunset.
 

Helme khk. Koguja Jaan Soots 1895. H I 7, 497 (73). Inglise tõlge: Taive Särg.

Ilmatugi

Kas sa ilmatoeks tahad jääda? (Kui keegi oma tuleviku eest väga muretseb.)

English
A pillar of the Earth

Do you want to stay as a pillar of the Earth? Told about someone who is too worried about what the future might have in store for them.

Räpina khk, Meeksi v. ja as. Koguja Richard Viidebaum. ERA II 68, 607 (62). Inglise tõlge: Päiv Dengo.
Žanr

Ilmasammas

Ilma sambaks, ilma teibaks olen kuulnud mõne pika inimese kohta ütlevad, see kasvab kui ilma teivas. Pilve sambad tõusevad meres siis tuleb vihma.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Räpina khk, Jaam k. Koguja S. Tanning 1937. AES.

Taevast hoiavad teraskaared

Viru ja Harju rannarahvas arvab,  et taevast hoiavad "teraskaared", milledest neli peakaared on. Nii kui vene ehk alukse kaar alust ega venet ei lase kokku minna, nii ei lase taeva kaared taevast ka kokku vajuda.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Väike-Maarja khk. Koguja Johannes Sõster. E 44686 (1).

Taevas on kummuli keeratud katel

Umbes 60 a. tagasi Ansiküla mehed uskusid, et maakera on lai plekk ning taevas on kummulikeeratud katel, augud sees, päike on suur tulepomm, mis ühest august paistab. Vanajumal elab katlapõhja peal, tõmbab sirmi ette kas täielt või poolelt, nagu tahtmine on, sellest on täis- või poolkuu. Kui vanajumal on vihane, põristab rusikaga vastu katla põhja, sellest on müristamine. Üks vana naine tuli kalaranda kalu ostma ning ütles: "Ma mõtlesin, et taeva äär on üsna ligidal kui kodust ära tulin. Nüüd olen palju maad ära käinud, ei tea, millal sinna taeva ääre peale saab."
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Anseküla khk, Salme v, Kaimri k. ERA II 158, 104 (40).

Taeva ääre taga

Taeva ääre taga asuda taevaliste kili-koli, vanad kuud, üheteise peale laotud, nagu käiad poodis, ingli tiiva suled jne.
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Audru khk. Koguja Karl Viljak 1906-1908. EÜS VIII 146 (118). 

Taevataat on maailma loonud

Taevataat on mailma loonud. Taevas on ühe härja nahk, mis vanal aial vihma varjuks on inimeste pea pääle pandud aga ta on nii kõrgese läinud ja suureks saanud ja on siis taevaks jäänud. 
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Karja khk, Leisi v. Koguja Carl Allas 1879. H, Mapp, 125 (1).

Maailma lõpus käimine

Vanasti käind mõned julgemad mehed maailma lõpus. Edasi tulnd minna ikke ommiku (või õhtu) poole, kuni suur kõrge müür vastu tulnd. Müür olnd nii kõrge, et õige pikad mehed ulatand sealt taevasse vaatama ja mõni mees pääsendki sinna. Kes aga vaadand teisele poole müüri, see kukkund kohe üle müüri teisele poole, kus eland koerakoonupad, kes olnd pool inimest ja pool koera. Need olnd vaheldamisi 7 päeva inimese mõistusega ja eland siis ilusti ega põle inimesi kiusand. 7 päeva olnd neil aga koera mõistus ja siis nad söönd inimesi: muud põle tahtnd. Koerakoonupate eest põle kaitsend muu asi, kui toomingapõõsasse tulnd pugeda, siis sealt põle nad inimesi üles osand otsi.
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Vändra khk, Vana-Vändra v, Aluste k. Koguja Ernst Tammsoo 1937. ERA II 140, 495/6 (19).

Kuidas mees maailma lõpus käis

Räägidä, et maailmal ei ole otsa. On küll. Vana Numme Kalle oli käünd laevaga siel, kus taevas oli ulatund ninda madalalle, et laeva mastid olid jäänd taevasse kinni. Kalle oli rönind veel masti ja kaapind pussuga taevast - oli old selge punane vask. Tämä löönd siis pussuga augu taevasse ja sield tuld kohe ingli jalg läbi, old ninda paks ja pehme jusku tide reis. Tämä oli sield siis nähnd, et maakerä on laberik jusku leib ja taevas pääl kummulla jusku pada.
 

 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Kadri Kronström, snd 1849. Kuusalu khk. Koguja Adolf Kronström 1937. ERA II 167, 226/7 (5).

Maailm seisab seitsme ristikivi peal

Maailm seisab seitsme ristikivi peal, ja kui mõni neist peaks alt ära minema, siis tulen maailma lõpp.

Maail seista seitsme ristikivi pääl

Maailm seista seitsme ristikivi pääl ja kui mõni neist peaks alt ära minema, siis tulla maailma ots.
 

Viru-Nigula khk. Koguja Hans Kirckmann 1878. EKS 4°1, 217 (1). 

 
 

Maa on alt vett täis

Maa on alt vett täis. Sellep. Ei vaju põhja, et on „enge all“. 

Jakob Oad, snd 1877. Kihnu khk ja v, Lemsi k. Koguja Teodor Saar 1936. ERA II 133, 244 (44).

 
 

Vesi, tuli ja leib olla kõige vanemad maailmas

Vesi, tuli ja leib olla kõige vanemad maailmas – sellepärast ei pidada neid miskil kõral jalaga puudutama, vaid üksi kättega. 

Oudova mk, Sträkova < Põlva khk. Koguja Jaan Tamm 1913.  E 50736 (30).

Eesti
Lõuna-Eesti
Peräst jakopipäiva

Peräst jakopipäiva võinu viglavart pite haina kuhja pandmisel vesi maha joosta — haina ei ole siss inämp kuumas lännü.

Otepää khk, Vastse-Otepää v. Koguja Artur Kroon 1939. ERA II 274, 205 (11). 2315.
Žanr

Eesti
Olevipäeva öö

Olevipäeva ööst peale hakkab tähti taevas selgesti paistma.

English
The night of Saint Olaf's Day

Stars start to shine clearly after the night of Saint Olaf's Day.

Nõo khk. Koguja Mattias Johann Eisen 1931. E 8°7, 64 (293). 7832.
Žanr

Eesti
Jüripäeva hommik

Kui jüripäeva hommiku hobuseraua suuruseltki taevas punetab, siis ikka saab tatraid, aga kui mitte puna näha ei ole, ei siis maksa tatraid teha.

English
The morning of Saint George's Day

If the sky is red in size of horseshoe in the morning of Saint George's Day, you will have buckwheat, but if no redness can be seen, you should not sow buckwheat.

Võnnu khk. Koguja J. Rootslane 1898. E 27933 (9). 2807.
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Mis taevast tuleb

Mis taevast tuleb, sii taren, mis mõtsast tuleb, sii ussen.

Tarvastu khk. Koguja Jaak Vaine 1897. H IV 8, 156 (57). 11466.
Žanr

Eesti
Võro
Härg

Ku härg nilbõ pääle käümä lätt, sis maaha pillus.

Vastseliina khk, Setumaa. Koguja Hindrik Prants 1890. H II 3, 580 (40). 1851.
Žanr

Eesti
Võro
Tsia nõna

Kapstamaarjapävään saa tsia nõna valjale.

Otepää khk, Uue-Otepää v. Koguja Gustav Wulff-Õis 1889. H II 31, 628 (76). 3194.
Žanr

Eesti
Lehed õhinal puusse

Lehed õhinal puusse, terad õhinal maasse.

English
Leaves eagerly into the tree

Leaves eagerly into the tree, seeds eagerly into the soil.

Helme khk. Koguja anonüümne 1914. EKS 4°5, 825 (15). 5649.
Žanr