Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Vastseliina pärimus

Sellel lehel saad valida andmebaasis olevate Vastseliina tekstide hulgast endale huvipakkuvat lugemist ja tutvuda ajaloolise pärimuse tekstidega.

Praegu on andmebaasis 938 erinevat Vastseliina teksti.

Vaata kihelkondade kaarti.

Vaata ka Vastseliina kihelkonna kohta 1926. aasta ülevaadet, pildid 2010.

Loe Vastseliina vallast 1920. aastatel kirja pandud ajaloolist pärimust:
F 200, m 6:1-2 Linda Andresson. Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest.
F 200, m 6:1-2 Alma Sepp. Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad.

Vaata Vastseliina valla leheküljelt uuemaid uudiseid.

Vaata Lasva valla leheküljelt uuemaid uudiseid.

Vaata Vastseliina rahvamaja.

Vaata Misso Keskkool.

Vaata Vastseliina Gümnaasium.

Vaata Vastseliina Internaatkool.

Vaata Kääpa Põhikool.

Vaata Pikakannu Põhikool.

Rahvaluule tekste genereerib teile vastavate temaatiliste linkide alt andmebaas. Lisaks on paljud rahvaluuletekstid leitavad liigikesksete andmebaaside kaudu, milleni teid juhatatakse samuti linkide kaudu.

Lisainformatsiooni leiad veel usundiliste tekstide andmebaasist Rehepapp.

Muinasjutud
Vanad jutud ja müütiline ajalugu
Regilaulud ja lastelaulud
Uued laulud
Ringmängud
Mängulaulud
Mängud
Muusika
Salmik
Tantsud ja tantsulaulud
Rahvakalender
Ilmaraamat
Rahvaastronoomia
Taimetark ja meditsiini käsiraamat
Loitsud ehk nõidussõnad
Targad, nõiad, prohvetid
Unenäod
Loodushäälendid
Naljad
Keel
Mõistatused
Vanasõnad
Kõnekäänud ja ütlused
Kogujad
Laulikud-jutustajad
Loodus ja metsloomad
Tarkusi koduloomadest ja põllupidamisest
Jutte endistest aegadest
Kombed ja tavad