Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Setumaa pärimus

Regilaulud ja lastelaulud

Regilaulude hulgas on säilinud palju pikki eepilisi laule ja ballaade, erakordselt pikad on ka karja- ja töölaulud, samuti pulmalaulud.

Lastelaulude seast leiate uinutamislaule, sõrmenimesid, hüpitamisi ja mängitusi, lugemisi, narritusalme ja mängualguse lugemisi.

Tagasi esilehele


RKM II 28, 108/9 (8) < Setumaa, Vilo v., Vilo k. - Salme Lõhmus < Natalia Lepavõsu, 70 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Mõtsa, no' mõtsa, kul'la kar'ake,
mõtsa, no' mõtsa, meeli mar'akene.
Kohe mi' iks aja uma kara,
uma kira kerätele,
aja õks alevi nurmilõ,
kerä kiriku kesele.
Mille no' sa' ei süü, karakõnõ?
Mille no' sa' ei maitsa, marakene?
Vaest olõ-õi hüä hainakõnõ,
kallis kara söögikene'?
Söödü hain om süüdävä
ja maahain om maitsetava.
Kui sa' õks ei süü, karakõnõ,
ja maitsa-ai, marakõnõ,
sis aja õks me kara kavvõndõhe
ja aja kira kiiovahe.
Sis jovva-ai ia ette minna',
ei kuupäivä kokko käändä'.
Joova-i kiviga visada sinna',
jovva-i sõuda sõmeralle,
kivi iks kätte lagosi
ja sõmmõr sõlmih pudõsi.

RKM II 28, 110 (10) < Setumaa, Vilo v., Vilo k. - Salme Lõhmus < Natalia Lepavõsu, 70 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Õhtul karja kodu ajades naised laulsid:
Kodo, jalle kodo, kul'la karakõnõ,
Kodo, jalle kodo, meelemarakõnõ.
Karakarusõ', sosarõ',
Vitsavotja', virvekõsõ',
mille te'no' ei aja kodo karakesta,
Kodo meelimar'akest
Ette lauldud.

RKM II 28, 144/5 (4) < Setumaa, Vilo v., Keerä k. - Salme Lõhmus < Marfa Tüvi, 67 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Kodo õks, kulla karakõnõ,
majja, meelimarakõnõ.
Kodo õks karja oodõtas,
majja marja mantas.
Oh sedä kurja karja ello,
morru mõtsa ello.

RKM II 28, 229/30 (1) < Setumaa, Vilo v., Unkavitsa k., Kingo t. - Salme Lõhmus < Marie Kingotalo, 10 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Sööge', kul'la kar'akõnõ,
Maitskõ, meelimar'akõnõ,
sööge' sedä maahaina,
maitske sedä söödühaina,
sööge' kõtu kui kõdõr,
maitske mago kui mari.
Sis iks kiti külänaise',
kallist karst peetasse.
Sis nu saava pallu piima,
võih õks pallu võikõst.
Dikteeritud.

RKM II 44, 347/8 (16) < Setumaa, Meremäe v., Kõõru k. - Udo Mägi < Okse Luik, kolhoosnik (1953) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005
Viisolaul
Viiso ks vipse', tsuvva tsuksõ,
vana kure jala' välgi.
Jäie ks viiso vii pääle,
Jääse ks viiso vii pääle
Jäie ks suka sao pääle
Laul "viiso pidamise kohta". Lauldi märjal maal käies, soos või mujal.

RKM II 44, 347/8 (16) < Setumaa, Meremäe v., Kõõru k. - Udo Mägi < Okse Luik, kolhoosnik (1953) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis Mare Kõiva 2005
Viisolaul
Viiso ks vipse', tsuvva tsuksõ,
vana kure jala' välgi.
Jäie ks viiso vii pääle,
Jääse ks viiso vii pääle
Jäie ks suka sao pääle
Laul "viiso pidamise kohta". Lauldi märjal maal käies, soos või mujal.

RKM II 28, 108/9 (8) < Setumaa, Vilo v., Vilo k. - Salme Lõhmus < Natalia Lepavõsu, 70 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Mõtsa, no' mõtsa, kul'la kar'ake,
mõtsa, no' mõtsa, meeli mar'akene.
Kohe mi' iks aja uma kara,
uma kira kerätele,
aja õks alevi nurmilõ,
kerä kiriku kesele.
Mille no' sa' ei süü, karakõnõ?
Mille no' sa' ei maitsa, marakene?
Vaest olõ-õi hüä hainakõnõ,
kallis kara söögikene'?
Söödü hain om süüdävä
ja maahain om maitsetava.
Kui sa' õks ei süü, karakõnõ,
ja maitsa-ai, marakõnõ,
sis aja õks me kara kavvõndõhe
ja aja kira kiiovahe.
Sis jovva-ai ia ette minna',
ei kuupäivä kokko käändä'.
Joova-i kiviga visada sinna',
jovva-i sõuda sõmeralle,
kivi iks kätte lagosi
ja sõmmõr sõlmih pudõsi.

RKM II 28, 110 (10) < Setumaa, Vilo v., Vilo k. - Salme Lõhmus < Natalia Lepavõsu, 70 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Õhtul karja kodu ajades naised laulsid:
Kodo, jalle kodo, kul'la karakõnõ,
Kodo, jalle kodo, meelemarakõnõ.
Karakarusõ', sosarõ',
Vitsavotja', virvekõsõ',
mille te'no' ei aja kodo karakesta,
Kodo meelimar'akest
Ette lauldud.

RKM II 28, 144/5 (4) < Setumaa, Vilo v., Keerä k. - Salme Lõhmus < Marfa Tüvi, 67 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Kodo õks, kulla karakõnõ,
majja, meelimarakõnõ.
Kodo õks karja oodõtas,
majja marja mantas.
Oh sedä kurja karja ello,
morru mõtsa ello.

RKM II 28, 229/30 (1) < Setumaa, Vilo v., Unkavitsa k., Kingo t. - Salme Lõhmus < Marie Kingotalo, 10 a. (1948) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Sööge', kul'la kar'akõnõ,
Maitskõ, meelimar'akõnõ,
sööge' sedä maahaina,
maitske sedä söödühaina,
sööge' kõtu kui kõdõr,
maitske mago kui mari.
Sis iks kiti külänaise',
kallist karst peetasse.
Sis nu saava pallu piima,
võih õks pallu võikõst.
Dikteeritud.