Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Selgitus

Sõnaotsingu valmimiseni on andmebaasist võimalik tekste leida märksõnade kaupa. Märksõnad omakorda on liigendatud temaatilisteks rühmadeks.

Ühe märksõna taga on tavaliselt kirev olendi, nähtuse, isikuga seotud aines. Ühel tekastil on tavaliselt mitu märgendit, et abistada kasutajat ja tuua paremini esile tekstiisest informatsiooni (nt. on tavaline, et taimraviteated annavad ühtaegu informatsiooni ka meditsiini ja nõidussõnade kohta). Seepärast dubleerib andmebaas samu tekste erinevate valikute all.

Kihelkonna esilehele genereeritakse kihelkonna tekstide arv andmebaasis.

Ammendavalt on digitaliseeritud Rõuge kihelkonna materjal, käsil on Vastseliina tekstide sisestamine. Muudest kihelkondadest on praegu leitav valik, mis puudutab eeskätt loodusobjekte (metsad, veekogud) ja nendega seotud mütoloogilisi olendeid, mütoloogilisi haigusi, loitse, rahvaastronoomiat ja taimravi.