Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Sangaste pärimus

Tarkusi koduloomadest ja põllupidamisest

Tagasi esilehele


E 77350 < Sangaste khk. < Karula khk., Kaagjärve v. - N. Lebedev < Kesvatera (1931) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
[Jaanipäevakombeid]
Hommikul, kui kari karja aeti, tuli võtta iga looma jäljest midagi, panna kotti ning see hoida 3 päeva laudas. Kui kolm päeva möödus, tuli võetud puru karja teele raputada sõnadega: "Õnn, tule tagasi."

E 81078 (1) < Sangaste khk., Laatre v. - Voldemar Õigus, Jäneda Põllutöökeskkooli õpil. (1932) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
Mida rohkem on puud talvel härmatanud, seda [parem] olevat vilja-aasta.

ERA II 115, 288/9 (46) < Sangaste khk., KSooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Loomade õnnistamine (27 korda lugeda)
Jumal xxx õnnista xxx päästa xxx kõigest kurjast. xxx Aamen. xxx Ole sa juures, Jumal xxx Jeesus xxx Kristus xxx sellessamas tunnis xxx Isa xxx Püha vaim. xxx Õnnista xxx oma sõnadega xxx. Jumal xxx Poja xxx ja Püha vaimu xxx nimel. xxx Aamen. Xxx

ERA II 115, 289 (48) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Et loomad saaks hästi müüa
Üle laudaläve viies tuleb ütelda: Ma viin sind üle ühe läve, üle nurme, üle tee. Jeesus Kristus on mul armuline, kes sinu juures kätt paneb, see sind ostab. Aamen. Xxx

RKM II 225, 101/2 (8) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Koosa t. < Vastse-Antsmõisa < Omski obl. - Erna Tampere < Maali Tamm, s. 1900 (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
"Nüüd om noorekuu pehme aig, tulke näpistage ärä!" (Kutsub karjameest põrsast kastreerima.) Kat's nädälit om kuiva aigu ja kat's nädälit pehmet aigu. Enne om noorekuu kuiv - nätäl aigu, kui kuu luvvas. Tõine nätäl om noorekuu pehme. Sis om kuu täüs ja algnes vanakuu pehme. Pääle tolle tulõ vanakuu kuiv ja kuu vaheaig. Üteldäs, et kes kuu vaheaiga sünnüs, sis tuu olevät suguta, kas luum või inimene. Lambid pöetäs noorekuu pehmegä, sis vill äste kasus. Siga tapõti minu ajal tävve kuuga, et sõs ollev liharasv tävveline. Kuu vaheajal tapetas kah.

RKM II 225, 11 (1) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Kitseaadu t. - Erna Tampere < Marie Altosaar, 79 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Uba tulõ tävve kuuga iks panda.

RKM II 225, 11 (2) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Kitseaadu t. - Erna Tampere < Marie Altosaar, 79 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kuna edimene lumi maha tulõ, sis tuul päeväl panõ kapsta maha. Siin om üt's ukrainlane, tuu opas nii.

RKM II 225, 50/1 (9) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Loojamäe t. - Erna Tampere < Mari Orav, 77 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Põllutegemine ol'l nii, et kümnes nätäl ol'l hainanätäl, sis vil'lä ei tetä'. Vanast jüripäeväst nakatas tagusipäädi lugõma: kolmeteistkümnes külvinätäl, sis midägi es tetä'. Katetõistkümnendäl nädälil tetäs kaara, ütsändäl tetäs otre, kümnendäl ei tetä vil'lä, sis tetäs kartult. Lina kõige il'lämp, sis saa viil pikk lina, kui tetäs katsendel nädälil.

RKM II 225, 52/3 (18) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Loojamäe t. - Erna Tampere < Mari Orav, 77 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Sügisi kaeti ärä, mis pääväl lumi maha tulli, tuul pääväl istuti kapsta, sis es tulõ söödikit.

RKM II 225, 68 (1) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Verioja t. - Erna Tampere < Anton Villa, 78 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Vanast vaadati, kudas mõts, nõnda piät ka põllumiis kate käega külimä.

E 81078 (1) < Sangaste khk., Laatre v. - Voldemar Õigus, Jäneda Põllutöökeskkooli õpil. (1932) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
Mida rohkem on puud talvel härmatanud, seda [parem] olevat vilja-aasta.

ERA II 115, 288/9 (46) < Sangaste khk., KSooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Loomade õnnistamine (27 korda lugeda)
Jumal xxx õnnista xxx päästa xxx kõigest kurjast. xxx Aamen. xxx Ole sa juures, Jumal xxx Jeesus xxx Kristus xxx sellessamas tunnis xxx Isa xxx Püha vaim. xxx Õnnista xxx oma sõnadega xxx. Jumal xxx Poja xxx ja Püha vaimu xxx nimel. xxx Aamen. Xxx

ERA II 115, 289 (48) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Et loomad saaks hästi müüa
Üle laudaläve viies tuleb ütelda: Ma viin sind üle ühe läve, üle nurme, üle tee. Jeesus Kristus on mul armuline, kes sinu juures kätt paneb, see sind ostab. Aamen. Xxx

RKM II 225, 11 (1) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Kitseaadu t. - Erna Tampere < Marie Altosaar, 79 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Uba tulõ tävve kuuga iks panda.

RKM II 225, 11 (2) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Kitseaadu t. - Erna Tampere < Marie Altosaar, 79 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kuna edimene lumi maha tulõ, sis tuul päeväl panõ kapsta maha. Siin om üt's ukrainlane, tuu opas nii.

RKM II 225, 50/1 (9) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Loojamäe t. - Erna Tampere < Mari Orav, 77 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Põllutegemine ol'l nii, et kümnes nätäl ol'l hainanätäl, sis vil'lä ei tetä'. Vanast jüripäeväst nakatas tagusipäädi lugõma: kolmeteistkümnes külvinätäl, sis midägi es tetä'. Katetõistkümnendäl nädälil tetäs kaara, ütsändäl tetäs otre, kümnendäl ei tetä vil'lä, sis tetäs kartult. Lina kõige il'lämp, sis saa viil pikk lina, kui tetäs katsendel nädälil.

RKM II 225, 52/3 (18) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Loojamäe t. - Erna Tampere < Mari Orav, 77 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Sügisi kaeti ärä, mis pääväl lumi maha tulli, tuul pääväl istuti kapsta, sis es tulõ söödikit.

RKM II 225, 53 (21) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Loojamäe t. - Erna Tampere < Mari Orav, 77 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Lambit pöeti noorekuu pehmege. Keväjä, nii ku toome äitsnese', sügüse pöeti, sis ku lauta jäivä ja talvõl kolmas kõrd.

RKM II 225, 68 (1) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Verioja t. - Erna Tampere < Anton Villa, 78 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Vanast vaadati, kudas mõts, nõnda piät ka põllumiis kate käega külimä.

RKM II 225, 101/2 (8) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Korijärve k., Koosa t. < Vastse-Antsmõisa < Omski obl. - Erna Tampere < Maali Tamm, s. 1900 (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
"Nüüd om noorekuu pehme aig, tulke näpistage ärä!" (Kutsub karjameest põrsast kastreerima.) Kat's nädälit om kuiva aigu ja kat's nädälit pehmet aigu. Enne om noorekuu kuiv - nätäl aigu, kui kuu luvvas. Tõine nätäl om noorekuu pehme. Sis om kuu täüs ja algnes vanakuu pehme. Pääle tolle tulõ vanakuu kuiv ja kuu vaheaig. Üteldäs, et kes kuu vaheaiga sünnüs, sis tuu olevät suguta, kas luum või inimene. Lambid pöetäs noorekuu pehmegä, sis vill äste kasus. Siga tapõti minu ajal tävve kuuga, et sõs ollev liharasv tävveline. Kuu vaheajal tapetas kah.