Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Sangaste pärimus

Targad, nõiad, prohvetid

Tagasi esilehele


ERA II 115, 279/80 (24) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda 2006
Roosi sõnad
Jeesus Kristus läks aias, võttis oma higi ja verd ja tegi tuld, mis kaotaks inimeste piinajad Jumala x, Tema poja x ja Püha vaimu x nimel. Aamen. Xxx.

ERA II 115, 282 (29) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Kitsi roos
Jeesus Kristus! Sa, kitsi, mine välja, kao, kuiva, närtsi, löö sõlme, cuska seina sisse, nendes üheksasse risti sisse kõige vägeva Jumala x, Poja x ja Püha vaimu x nimel. Aamen. Xxx.

ERA II 115, 284 (35.3) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda 2006
Rinnaaluste valude jaoks
Meie Jumala pea peal õitsevad kolm roosi, esimene - rinnaaluste roosi ilu, teine - rinnaaluste roosi mõistus ja kolmas - rinnaaluste roosi meel. Nii sa jägu meie rinnaaluste mõistus rahul, nagu seda Jumal on kaskinud. Aamen. x.

ERA II 240, 506/9 (10) < Sangaste khk., Kuigatsi v., Puka al. < Sangaste khk., Kuigatsi v., Vastse-Lipa t. - Feliks Kuus, Tartu I Reaalkooli õpilane < Ljuba Kuus, 50 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, parandas Mare Kalda
Keeni metsa kruusaauk.
"Keeni Kõrgepalu mõtsast läbi minnen suurtiid pitti Valga poole, om suur ruusaaud suurdii veeren. Kui säält üüse läbi minna sis om sääl avva põhjan sügaven tuli näta. Sääl oll vist vanast üits tõrvaahi. Ja tolle tõrvaahju asemele om nüüd ruusaaud saanu. Kui üüse tollest ruusaavvast müüda sõita, sis om sääl tuli näta, suur ta tuli ei ole, aga nisuke, nigu 3-4 kandu palase. Minu memm es julgu säält konagi üüse ütsinde suurtiid müüda Valka minna. Tu tuli palas sääl nii kella üteni. Mina esi näi, kui sääl põhjan tuli palasi.
Üitskõrd oll üits mees säält üüse müüda lännu. Ja sis oll sääl avva põhjan tuli palanu. Ja üits miis pallaste jalguga ja palla pääga vasta tullu. Tu asi oll talvel. Ja ütelnu, et anna mulle rõivit, et sis ma näitä sulle midägi. Valka mineja ütelnu, et mul ei ole sulle midägi anda, aga tule Valka üten, sis ma osta sulle saapa ja mütsi. Tuu jälle, et ei saa, mul palla jala, aga tuu tagasitullen saapa ja müts üten. Hääküll, oll miis nõus. Tu pallaste jalguga miis sis näidas telle. Avva põhjan ollu kolm tönni. Üits tönn ollu villä täis, tõne tönn jääd ja kolmas tönn verd täis. Esi selletänu, mis nuu tähendase. "Villä tönn om villä aaste, jäätönn om, et perast saagi aiga tuleva külma aja, ja perast tuda tuleva suure sõaaasta, et verd om laialt."
(See jutt liikus õige agaralt 1929. aastal ümber.)
Kui tu mees Valgast tagasi tull, tõi ta uvve talvemütsi ja vennesaapa, et muidu ta ei lase minnu mõtsast läbi. Aga tullen oll ruusaaud tühi ja miist es tule vasta ei midagi. Miis tõi saapa ja mütsi üten kodu.

RKM II 225, 76/7 (12) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Veriora t. - Erna Tampere < Juuli Piil, 64 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Karjapoisil olli uss ammustanu. Es saa enämb kodu. Emä läits obesega järgi ja vei Naadimõtsa Kristjani manu. Lätsiva aida ja Kristjan lõiganu maad ja lugenu sõnu. Luges ja posis pääle. Tõine päiv läits jälle karja, natuke lonkas enne.

RKM II 225, 77 (13) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Veriora t. - Erna Tampere < Juuli Piil, 64 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Üt's laits olli kärnu ja paisit täüs ja Naadimõtsa Kristjan tegi terves. Iki sõnadega, egä ta mingit rohtu es anna.

ERA II 115, 279/80 (24) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda 2006
Roosi sõnad
Jeesus Kristus läks aias, võttis oma higi ja verd ja tegi tuld, mis kaotaks inimeste piinajad Jumala x, Tema poja x ja Püha vaimu x nimel. Aamen. Xxx.

ERA II 115, 282 (29) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, redigeeris Mare Kalda 2006
Kitsi roos
Jeesus Kristus! Sa, kitsi, mine välja, kao, kuiva, närtsi, löö sõlme, cuska seina sisse, nendes üheksasse risti sisse kõige vägeva Jumala x, Poja x ja Püha vaimu x nimel. Aamen. Xxx.

ERA II 115, 284 (35.3) < Sangaste khk., Sooru v., Oru t. - Allina Verlis < Jaan Talvik, 86 a. (1935) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda 2006
Rinnaaluste valude jaoks
Meie Jumala pea peal õitsevad kolm roosi, esimene - rinnaaluste roosi ilu, teine - rinnaaluste roosi mõistus ja kolmas - rinnaaluste roosi meel. Nii sa jägu meie rinnaaluste mõistus rahul, nagu seda Jumal on kaskinud. Aamen. x.

ERA II 240, 506/9 (10) < Sangaste khk., Kuigatsi v., Puka al. < Sangaste khk., Kuigatsi v., Vastse-Lipa t. - Feliks Kuus, Tartu I Reaalkooli õpilane < Ljuba Kuus, 50 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2001, parandas Mare Kalda
Keeni metsa kruusaauk.
"Keeni Kõrgepalu mõtsast läbi minnen suurtiid pitti Valga poole, om suur ruusaaud suurdii veeren. Kui säält üüse läbi minna sis om sääl avva põhjan sügaven tuli näta. Sääl oll vist vanast üits tõrvaahi. Ja tolle tõrvaahju asemele om nüüd ruusaaud saanu. Kui üüse tollest ruusaavvast müüda sõita, sis om sääl tuli näta, suur ta tuli ei ole, aga nisuke, nigu 3-4 kandu palase. Minu memm es julgu säält konagi üüse ütsinde suurtiid müüda Valka minna. Tu tuli palas sääl nii kella üteni. Mina esi näi, kui sääl põhjan tuli palasi.
Üitskõrd oll üits mees säält üüse müüda lännu. Ja sis oll sääl avva põhjan tuli palanu. Ja üits miis pallaste jalguga ja palla pääga vasta tullu. Tu asi oll talvel. Ja ütelnu, et anna mulle rõivit, et sis ma näitä sulle midägi. Valka mineja ütelnu, et mul ei ole sulle midägi anda, aga tule Valka üten, sis ma osta sulle saapa ja mütsi. Tuu jälle, et ei saa, mul palla jala, aga tuu tagasitullen saapa ja müts üten. Hääküll, oll miis nõus. Tu pallaste jalguga miis sis näidas telle. Avva põhjan ollu kolm tönni. Üits tönn ollu villä täis, tõne tönn jääd ja kolmas tönn verd täis. Esi selletänu, mis nuu tähendase. "Villä tönn om villä aaste, jäätönn om, et perast saagi aiga tuleva külma aja, ja perast tuda tuleva suure sõaaasta, et verd om laialt."
(See jutt liikus õige agaralt 1929. aastal ümber.)
Kui tu mees Valgast tagasi tull, tõi ta uvve talvemütsi ja vennesaapa, et muidu ta ei lase minnu mõtsast läbi. Aga tullen oll ruusaaud tühi ja miist es tule vasta ei midagi. Miis tõi saapa ja mütsi üten kodu.

RKM II 225, 76/7 (12) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Veriora t. - Erna Tampere < Juuli Piil, 64 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Karjapoisil olli uss ammustanu. Es saa enämb kodu. Emä läits obesega järgi ja vei Naadimõtsa Kristjani manu. Lätsiva aida ja Kristjan lõiganu maad ja lugenu sõnu. Luges ja posis pääle. Tõine päiv läits jälle karja, natuke lonkas enne.

RKM II 225, 77 (13) < Sangaste khk., Sangaste k/n., Tagula k., Veriora t. - Erna Tampere < Juuli Piil, 64 a. (1967) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Üt's laits olli kärnu ja paisit täüs ja Naadimõtsa Kristjan tegi terves. Iki sõnadega, egä ta mingit rohtu es anna.