Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Lõuna-Eesti andmebaas

Projekti eesmärk on luua kogu olemasolevat Lõuna-Eesti folkloori, esmajärgus rahvaluule proosaþanre, rahvausundit ja kombestikku, kuid ka laule ning selleteemalist vanemat trükisõna kattev andmebaas.

Andmebaasi tekstid koosnevad järgmistest komponentidest: 1. Ühiku pass (sisaldab fondiviite, andmed esitaja, koguja, esituspaiga, -aja kohta jms. isikulis-topograafilist andmestikku), 2. Tekst, 3. Muud visuaalsed lisandid (joonised, fotod vms. minikoopiad või kirjeldused). Korpusest võib leida suhteliselt erineva tasemega informatsiooni ja soovija saab teda huvitava teema kohta terviktekstide valimi.

Andmebaasi täiendatakse kolmel viisil: vanemate käsikirjade masinkirjakoopiad lisatakse skaneerimise ja tekstituvastuse järel. Teiseks sisestatakse ainest otse käsikirjadest. Kolmandaks lisatakse skaneerimise ja tekstituvastuse järel rahvaluuleandmetele ka vanemaid trükiseid, mida publitseeritakse eraldiseisvate e-raamatutena. Andmebaase täiendatakse kaks korda aastas.

Kõik projektiga ettevalmistatud andmed avatakse avalikuks kasutamiseks internetis. Andmebaasi koguneva materjali põhjal avaldatakse ka iseseisvaid temaatilisi e-väljaandeid.

Copyright © 2003- EKM FO

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!