Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Põlva pärimus

Tarkusi koduloomadest ja põllupidamisest

Tagasi esilehele


E 968 (13) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1892) Sisestas Salle Kajak 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Jüripäeval loomi kadajatega suitsetada, hoiab hundi eest ja vähemate hädade eest.

E 6972 (11) < Põlva khk., Navi - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2002 Kontrollis, redigeeris Mare Kõiva 2003
Vanakuu reede ja esmaspäeval kanep külvata, kasvab hea, nendel päevadel ka kablad teha, saada kõvad ja kestvad.

E 8378 (6) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2003 Kontrollis Mare Kõiva
Urbepäeval võetud vits, hoitud esimese karja metsa laskmiseni, siis löödud selle vitsaga iga looma ristluude peale kolm korda, siis ei söönud hunt.

E 80132 (2) < Põlva khk., Moisekatsi v., Kauksi k. - P. Käär, Tartu Poeglaste Gümn. õpil. < Anna Orav, 79 a. (1932) Sisestas Aire Kuusk 2001, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
Jõulu ajal tuuakse õled tuppa, sest see tuletab meelde Kristuse sündimist. Süüakse verivorste. Loomadele viiakse lauta leiba ja muud toidupoolist, et ka nemad tunneks rõõmu pühadest.

RKM II 22, 104/5 (8) < Põlva khk., Põlva v., Vanaküla k. - Juta Sulengo < Julie Semm, s. 1884 (1949) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Luupainja tulõ tõõse inemise vihast. Mul oll tuu vaivaja. Viskse päivä pingi pääle. Nigu magama jäi, tuli üts võõra mehe kujo. Küll litsõ! Es tulõ helü ka vällä. Naksi Meie isät lugõma, mõnõ sõna sai ütelda, sis läts ärr.
Pannõ suur maaväits (tsiatapmise väits) päitse ala, sis inämp ei tulõ.
Kellel väega süa täüs olnu, tennü nii, et tõõsel vili oll ärr kuinu. Tetä saat küll tõõsele inemisele, aga tagasi tetä ei saa.

RKM II 208, 100 (29) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambapügämise kotsilõ üteldi: "Vanal kuul varolõ, noorõl kuul nurmõlõ!"

RKM II 208, 100 (30) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui külvilanga' maah ommava', sis om hää rüätegemine.

RKM II 208, 124 (8) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Emä ütles, et vanal kuul om vaja aiavil'lä istutata', sis kasus.

RKM II 208, 125 (11) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui tuum häitses, sis külveti kaara.

RKM II 208, 125 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pihl häitseb, sis külveti kesva.

RKM II 208, 125 (13) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui rüäpää vällä tulõb, sis enäp ei või' (tõuvilja) külvä'.

RKM II 208, 136 (12) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rüämaarjapääväst naati rükä külvmä.

RKM II 208, 138 (22) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambit pöeti vanast neli kõrda. Laaritspäävä aigu, märdipäävä ja egä kolmõ kuu takast. Noorõl kuul nurmõ pääle, vanal kuul varó ala.

RKM II 208, 151 (6) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanast oll tan Himmasteh vana Katai, oll ööse Os'pol ihualastõ linna külvnu'. Sis lina kasus hää. Lina taht, kui maa om soe ja paras niiske.

RKM II 208, 151/2 (7) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kaara külveti, kui tuum häitses.

RKM II 208, 152 (8) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kesvä külveti, kui pihlakas häitses.

RKM II 208, 152 (9) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Põhjatuulõga es külvetä' hernet. Sis ollõv herne naglanõ, ei kii pehmes.

RKM II 208, 152 (10) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rükä külveti pärtlispäivä aigu.

RKM II 208, 167 (2) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui noorõl kuul tapõtas tsiga, sis liha ei sula', liha rägises, vanal kuul sis liha sulas.

RKM II 208, 167 (3) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lamba' pöetäs vanal kuul ehk kuu vahepäeväl. Jälle pehme aig, sis kasus vill ruttu järgi.

RKM II 208, 234 (24) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kartulit võis panna kuu vahepäeval, kui kuu kolm päivä vana oll ja täiskuul. Sis pidi kartuli' hää kasuma. Noorõl kuul es tohi' panna.

RKM II 208, 234 (28) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pedäjä kasv longu lask, sis piät põllumiis külvipõllõ kinni pitsitämä.

RKM II 208, 235 (35) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tsiga tapa tävvel kuul, sis liha sulas häste.

RKM II 208, 248 (3) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanakuu otsah arvati kartuli tegemist parõpas.

RKM II 208, 248 (4) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tapmist tetti ka iks kuival aol, vanakuu otsah.

RKM II 208, 334 (6) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pihelgas äitses, sis om kesvätegu, kui pedäjakasu luuka, sis om kesvätegu, kui kadaja tolmase', sis om tatregutegemine.

RKM II 208, 334 (8) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rüä tettivä pärtlipäevä aigu.

RKM II 208, 335 (11) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanast ütelti, et kui lina läät tegemä, võta püksi maha ja pane pal'las perse vastu maad. Kui külm ei ole, sis tii lina.

RKM II 208, 335 (12) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanarahvas ütel', et tävvel kuul tule kartul tetä, sis kasus tävveline kartul.

RKM II 208, 414 (15) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Hernet külvä põhjatuulega', sis ei vagluta'.

RKM II 208, 414 (16) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lina külvä sis ku katú päivä taivah.

RKM II 225, 512 (10) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kui sügüsel viil külvilanga (ämblikuvõrgu) maa pääl, sis võid viil külvä rükä.

RKM II 225, 513 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kartulipanek olli kuu luumise vahel. Mõni ütles, et noorel kuul tulõ kartul panna, sis kuu kasus ja kartul ka kasus.

RKM II 208, 27 (14) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Lina ja tatrik külveti sis, kui kadakapõõsas tolmas, kuu ja päiv mõlõmba' taivan.

RKM II 208, 27/8 (1) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Vanast põllumiis kai, kui pihl äitses, sis tetti kesvä.

RKM II 208, 28 (2) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui tuum äitses, sis tetti kartult ja kaara.

RKM II 208, 28 (3) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui pedäjäkasu lont's, sis tetti kesvä.

RKM II 208, 30 (13) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Liha suitsutaminõ om tävvel kuul, kuival aol, sis ei lää liha hallitama.

RKM II 208, 30 (14) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui kuu vahepäiväh kartult panti, sis sai illos kartul. Tõnõ päiv tulli vihm ja kartul oll kohe pal'lu vähämb.

RKM II 208, 31/2 (20) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Rügä külvetäs tuhka, kaar visatas porri. Rügä tuhka, kaar porri.

RKM II 208, 32 (24) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Kristiina Järve 1999, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Katai tolmas, sis tetti tatreku.

RKM II 225, 512 (10) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kui sügüsel viil külvilanga (ämblikuvõrgu) maa pääl, sis võid viil külvä rükä.

RKM II 225, 513 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kartulipanek olli kuu luumise vahel. Mõni ütles, et noorel kuul tulõ kartul panna, sis kuu kasus ja kartul ka kasus.

RKM II 208, 27 (14) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Lina ja tatrik külveti sis, kui kadakapõõsas tolmas, kuu ja päiv mõlõmba' taivan.

RKM II 208, 27/8 (1) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Vanast põllumiis kai, kui pihl äitses, sis tetti kesvä.

RKM II 208, 28 (2) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui tuum äitses, sis tetti kartult ja kaara.

RKM II 208, 28 (3) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui pedäjäkasu lont's, sis tetti kesvä.

RKM II 208, 30 (13) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Liha suitsutaminõ om tävvel kuul, kuival aol, sis ei lää liha hallitama.

RKM II 208, 30 (14) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui kuu vahepäiväh kartult panti, sis sai illos kartul. Tõnõ päiv tulli vihm ja kartul oll kohe pal'lu vähämb.

RKM II 208, 31/2 (20) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Rügä külvetäs tuhka, kaar visatas porri. Rügä tuhka, kaar porri.

RKM II 208, 32 (24) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Kristiina Järve 1999, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Katai tolmas, sis tetti tatreku.

RKM II 208, 100 (29) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambapügämise kotsilõ üteldi: "Vanal kuul varolõ, noorõl kuul nurmõlõ!"

RKM II 208, 100 (30) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui külvilanga' maah ommava', sis om hää rüätegemine.

RKM II 208, 124 (8) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Emä ütles, et vanal kuul om vaja aiavil'lä istutata', sis kasus.

RKM II 208, 125 (11) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui tuum häitses, sis külveti kaara.

RKM II 208, 125 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pihl häitseb, sis külveti kesva.

RKM II 208, 125 (13) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui rüäpää vällä tulõb, sis enäp ei või' (tõuvilja) külvä'.

RKM II 208, 136 (12) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rüämaarjapääväst naati rükä külvmä.

RKM II 208, 138 (22) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambit pöeti vanast neli kõrda. Laaritspäävä aigu, märdipäävä ja egä kolmõ kuu takast. Noorõl kuul nurmõ pääle, vanal kuul varó ala.

RKM II 208, 151 (6) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanast oll tan Himmasteh vana Katai, oll ööse Os'pol ihualastõ linna külvnu'. Sis lina kasus hää. Lina taht, kui maa om soe ja paras niiske.

RKM II 208, 151/2 (7) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kaara külveti, kui tuum häitses.

RKM II 208, 152 (8) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kesvä külveti, kui pihlakas häitses.

RKM II 208, 152 (9) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Põhjatuulõga es külvetä' hernet. Sis ollõv herne naglanõ, ei kii pehmes.

RKM II 208, 152 (10) < Põlva khk., Eoste k., Nurme t. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rükä külveti pärtlispäivä aigu.

RKM II 208, 167 (2) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui noorõl kuul tapõtas tsiga, sis liha ei sula', liha rägises, vanal kuul sis liha sulas.

RKM II 208, 167 (3) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lamba' pöetäs vanal kuul ehk kuu vahepäeväl. Jälle pehme aig, sis kasus vill ruttu järgi.

RKM II 208, 234 (24) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kartulit võis panna kuu vahepäeval, kui kuu kolm päivä vana oll ja täiskuul. Sis pidi kartuli' hää kasuma. Noorõl kuul es tohi' panna.

RKM II 208, 234 (28) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pedäjä kasv longu lask, sis piät põllumiis külvipõllõ kinni pitsitämä.

RKM II 208, 235 (35) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tsiga tapa tävvel kuul, sis liha sulas häste.

RKM II 208, 248 (3) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanakuu otsah arvati kartuli tegemist parõpas.

RKM II 208, 248 (4) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tapmist tetti ka iks kuival aol, vanakuu otsah.

RKM II 208, 334 (6) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui pihelgas äitses, sis om kesvätegu, kui pedäjakasu luuka, sis om kesvätegu, kui kadaja tolmase', sis om tatregutegemine.

RKM II 208, 334 (8) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Rüä tettivä pärtlipäevä aigu.

RKM II 208, 335 (11) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanast ütelti, et kui lina läät tegemä, võta püksi maha ja pane pal'las perse vastu maad. Kui külm ei ole, sis tii lina.

RKM II 208, 335 (12) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanarahvas ütel', et tävvel kuul tule kartul tetä, sis kasus tävveline kartul.

RKM II 208, 414 (15) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Hernet külvä põhjatuulega', sis ei vagluta'.

RKM II 208, 414 (16) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lina külvä sis ku katú päivä taivah.

RKM II 22, 104/5 (8) < Põlva khk., Põlva v., Vanaküla k. - Juta Sulengo < Julie Semm, s. 1884 (1949) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2005, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Luupainja tulõ tõõse inemise vihast. Mul oll tuu vaivaja. Viskse päivä pingi pääle. Nigu magama jäi, tuli üts võõra mehe kujo. Küll litsõ! Es tulõ helü ka vällä. Naksi Meie isät lugõma, mõnõ sõna sai ütelda, sis läts ärr.
Pannõ suur maaväits (tsiatapmise väits) päitse ala, sis inämp ei tulõ.
Kellel väega süa täüs olnu, tennü nii, et tõõsel vili oll ärr kuinu. Tetä saat küll tõõsele inemisele, aga tagasi tetä ei saa.