Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Põlva pärimus

Rahvaastronoomia

Tagasi esilehele


E 6972 (11) < Põlva khk., Navi - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2002 Kontrollis, redigeeris Mare Kõiva 2003
Vanakuu reede ja esmaspäeval kanep külvata, kasvab hea, nendel päevadel ka kablad teha, saada kõvad ja kestvad.

E 6972 (14) < Põlva khk., Navi - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2002 Kontrollis, redigeeris Mare Kõiva 2003
Kui kuu ees käib ja hele täht taga (peremees ja sulane), siis on ikka ennemalt viljaikaldust oodata. Kui siis, kui sulane (hele täht) ees käib. Käivad nad aga kõrvustikku, siis nad pidada võitlema ja olla koguni õnnetud aega oodata.

E 8380 (22) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2003 Kontrollis Mare Kõiva
Noorel kuul ei tohitud hamed valmis õmmelda, sest siis saanud ta süidine, olgu siis, et kolm tulist sütt läbi hame sai lastud.

E 8387 (11) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2003 Kontrollis Mare Kõiva
Vana usku
Tangud tehtud ikka vanakuu kuival, siis ei löönud ussid sise, pehmel ajal aga küll.

E 8387 (12) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2003 Kontrollis Mare Kõiva
Vana usku
Kui kuu luuakse, on terve nädal kuiva aega, siis tuleb kaks nädalad pehmed või mäda aega ja viimane nädal on jällegi kuiv aeg. Noorekuu kuiv olla ikka halvem. Mädal ajal ei tehtud niiti ega kaplu) - saada mädad.
E 8388 (20) < Põlva khk., Navi k. - Joosep Melzov (1893) Sisestas Pille Parder 2003 Kontrollis Mare Kõiva [astro/putukas]
Vana usku
Kui noorel kuul korstnad ja truubid pühitud saanud, siis sugenenud prussakad ja ritsikad (kilk).

E 8388 (22) < Põlva khk, Navi k. - Joosep Melzov (1893) Kontrollis Mare Kõiva
Noortkuud nähes tervitatakse teda järgmiselt:
Kuu vanaks, mina nooreks;
leivakikk kindmaks,
jahumatt jaksaks.
Seale uni , saksale tõbi,
lambale laiskus,
mulle kitse kergus.

ERA I 2, 400 (1) < Põlva khk. - F. Võra, Võru Ühisgümnaasiumi õpilane (1928) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Vaeslapse silmapisaraid.

ERA I 2, 405 (1) < Põlva khk., Kioma v. - ? (1928) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Vihmasadu päikese paistes tähendab vaeselapse silmavett.

ERA II 35, 548 (13) < Põlva khk., Koiola v., Mammaste k., Lutso t. - Richard Viidebaum < Veikene (1931) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda
Kõva aig om kuu kuivamise (kahanemise) ajal, pehme aig om sis, kui kuu kasus.

ERA II 241, 158/9 (28) < Põlva khk., Ahja v., Valgesoo k., Uuepuiga t. < Põlva khk., Mooste v., Mooste m. - Heldor Tõlgu, Vastse-Kuuste algkooli õpilane < Kristjan Kuusik, 50 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, redigeeris Mare Kalda
Peidetud Põlva kiriku kell.
Kui Põhjasõja ajal Vene väed Põlva ligidale jõudnud, siis peitnud põgenedes rootslased Põlva kiriku kella jõkke, umbes praeguse silla kohale. Möödunud sajandil olevat hakatud kella jõest otsima, kuid pole kätte saadud. Kell kas on vajunud jõemudasse või on ära viidud venelaste poolt Põhjasõja ajal.

RKM II 208, 101 (34) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui vanaperemiis või perenaine surõs tävvel kuul, sis pidi uvvõl peremehel olõma hää õnn, kõkkõ küllält, an'd tävveliselt üle.

RKM II 208, 124 (8) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Emä ütles, et vanal kuul om vaja aiavil'lä istutata', sis kasus.

RKM II 208, 124/5 (9) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanal kuul om iks kuiv aig, ku sõrmõ ka är' lõikat, sis paranõs ruttu är', aga noorõl kuul ei paranõ'. Tävvel kuul om kolm päivä kuiva aiga, noorõl kuul nätäl ja vanal kuul ka nätäl. Kui kuu nädäli vana om, sis om pehme aig. Tävvel kuul om kolm päivä.

RKM II 208, 138 (22) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambit pöeti vanast neli kõrda. Laaritspäävä aigu, märdipäävä ja egä kolmõ kuu takast. Noorõl kuul nurmõ pääle, vanal kuul varó ala.

RKM II 208, 146 (44) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Linnutii näütäs linnudel valgõt, ku nä' üüse läävä'.

RKM II 208, 146 (45) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuukihä külmä, päiväsapp sato. Kuukihä - kuul valgõ rõngas ümbre. Päiväsapp - nii ku tulp päivä kottal.

RKM II 208, 167 (1) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Liha ei tohi' suitsutada' kasujal kuul, suitsuda' tulõ vanal kuul, ku kuu kahanes. Kasujal kuul lei' na' ussi'.

RKM II 208, 167 (2) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui noorõl kuul tapõtas tsiga, sis liha ei sula', liha rägises, vanal kuul sis liha sulas.

RKM II 208, 167 (3) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lamba' pöetäs vanal kuul ehk kuu vahepäeväl. Jälle pehme aig, sis kasus vill ruttu järgi.

RKM II 208, 230 (2) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuukihä keer kuiva ja külmä, päeväsapp sato, kuutulp tuisku.

RKM II 208, 230 (3) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuri kuu kummalõ, sille kuu sel'läle.

RKM II 208, 230/1 (4) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Hää kuu madalah, külm kuu korgõh.

RKM II 208, 234 (24) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kartulit võis panna kuu vahepäeval, kui kuu kolm päivä vana oll ja täiskuul. Sis pidi kartuli' hää kasuma. Noorõl kuul es tohi' panna.

RKM II 208, 235 (35) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tsiga tapa tävvel kuul, sis liha sulas häste.

RKM II 208, 247 (2) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Ma mäletä tuust, et peeti kuuaost kinni. Ku kuu kiuhah om, sis om kuiv aig, kui kuu maol om, is om mädä aig. Kui küttepuu' raot, sis ei kuiva hästi. Aga kui kuu kiuhka om, sis kuius ja om kõvõmb.

RKM II 208, 248 (3) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanakuu otsah arvati kartuli tegemist parõpas.

RKM II 208, 248 (4) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tapmist tetti ka iks kuival aol, vanakuu otsah.

RKM II 208, 265 (22) < Põlva khk., Himmaste k., Varese t. < Põlva khk., Mammaste k. - Erna Tampere < Otto Vares, 77 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Ku es olõ' kellä, sis vanainimese' üüse' vaatasiva', kus too Koodireha om. Tuu käüse ümbre Põhjanagla. Kus ta om, tollest tiisivä' kelläaigu.

RKM II 208, 265 (23) < Põlva khk., Himmaste k., Varese t. < Põlva khk., Mammaste k. - Erna Tampere < Otto Vares, 77 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Peetuvankri olli: neli tähte ja iin olli ka midägi viil. Taivasõgõl. Koidutäht olli ütú selge, suur täht.

RKM II 208, 283 (3) < Põlva khk., Eoste k., Tagametsa t. - Erna Tampere < Jaan Sander, 67 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tarbipuu vanakuu kuival, küttepuu noorekuu kuival. Kui nuur kuu luvvas, sis kolmandal päeväl om kõge kuivemb aig.

RKM II 208, 288 (1) < Põlva khk., Himmaste k., Tõõtsimäe t. - Erna Tampere < Johannes Kurusk, s. 1900 (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Mõtsa tuleb lõigata kuival aol, muidu tõmbas seene otsa (eriti haab, tuu om kõige tundelikum). Kuiv aig om vana kuu peräots, aga perästpoole ka om. Kolm päivä om kuiv, kolm päivä pehme aig.

RKM II 208, 331 (15) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Innempide, kui kelli es ole, tiisivä' aigu taivatähti järgi.

RKM II 208, 331 (16) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Peedovankri. Peremiis Peedo sõitnu' ja hunt murdnu' här'ä ärä. Sis oll vana jummal visanu' vankri taevade hirmutuses, et sis enämp hunt aisade vahelt ei murra'. Neli tähte, nuu omma' vankri tsõõri', ütú tumõdamp täht, tuu om hunt ja ais om kah olemah.

RKM II 208, 331 (17) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Sõgõl om säitse tähte tihti, ümmargune.

RKM II 208, 335 (12) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanarahvas ütel', et tävvel kuul tule kartul tetä, sis kasus tävveline kartul.

RKM II 208, 414 (16) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lina külvä sis ku katú päivä taivah.

RKM II 225, 513 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kartulipanek olli kuu luumise vahel. Mõni ütles, et noorel kuul tulõ kartul panna, sis kuu kasus ja kartul ka kasus.

RKM II 208, 30 (13) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Liha suitsutaminõ om tävvel kuul, kuival aol, sis ei lää liha hallitama.

RKM II 208, 30 (14) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui kuu vahepäiväh kartult panti, sis sai illos kartul. Tõnõ päiv tulli vihm ja kartul oll kohe pal'lu vähämb.

RKM II 208, 32 (21) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Pääväsapp om sato, kuukihä külmä.

ERA I 2, 405 (1) < Põlva khk., Kioma v. - ? (1928) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Vihmasadu päikese paistes tähendab vaeselapse silmavett.

ERA II 35, 548 (13) < Põlva khk., Koiola v., Mammaste k., Lutso t. - Richard Viidebaum < Veikene (1931) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda
Kõva aig om kuu kuivamise (kahanemise) ajal, pehme aig om sis, kui kuu kasus.

ERA II 241, 158/9 (28) < Põlva khk., Ahja v., Valgesoo k., Uuepuiga t. < Põlva khk., Mooste v., Mooste m. - Heldor Tõlgu, Vastse-Kuuste algkooli õpilane < Kristjan Kuusik, 50 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, redigeeris Mare Kalda
Peidetud Põlva kiriku kell.
Kui Põhjasõja ajal Vene väed Põlva ligidale jõudnud, siis peitnud põgenedes rootslased Põlva kiriku kella jõkke, umbes praeguse silla kohale. Möödunud sajandil olevat hakatud kella jõest otsima, kuid pole kätte saadud. Kell kas on vajunud jõemudasse või on ära viidud venelaste poolt Põhjasõja ajal.

RKM II 225, 513 (12) < Põlva khk., Himmaste k., Lepa t. - Erna Tampere < Salme Hurt, 47 a. (1965) Sisestas Ave Tupits 2000, kontrollis Anne Kaaber 2002, parandas Kairika Kärsna 2003
Kartulipanek olli kuu luumise vahel. Mõni ütles, et noorel kuul tulõ kartul panna, sis kuu kasus ja kartul ka kasus.

RKM II 208, 30 (13) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Liha suitsutaminõ om tävvel kuul, kuival aol, sis ei lää liha hallitama.

RKM II 208, 30 (14) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Kui kuu vahepäiväh kartult panti, sis sai illos kartul. Tõnõ päiv tulli vihm ja kartul oll kohe pal'lu vähämb.

RKM II 208, 32 (21) < Põlva khk., Adiste k., Koti t. < Põlva khk., Himmaste k. - Erna Tampere < Elisabet Sabre, 69 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda 2005
Pääväsapp om sato, kuukihä külmä.

RKM II 208, 101 (34) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui vanaperemiis või perenaine surõs tävvel kuul, sis pidi uvvõl peremehel olõma hää õnn, kõkkõ küllält, an'd tävveliselt üle.

RKM II 208, 124 (8) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Emä ütles, et vanal kuul om vaja aiavil'lä istutata', sis kasus.

RKM II 208, 124/5 (9) < Põlva khk., Himmaste k., Haigri t. - Erna Tampere < Emilie Aedmaa, 88 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanal kuul om iks kuiv aig, ku sõrmõ ka är' lõikat, sis paranõs ruttu är', aga noorõl kuul ei paranõ'. Tävvel kuul om kolm päivä kuiva aiga, noorõl kuul nätäl ja vanal kuul ka nätäl. Kui kuu nädäli vana om, sis om pehme aig. Tävvel kuul om kolm päivä.

RKM II 208, 138 (22) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lambit pöeti vanast neli kõrda. Laaritspäävä aigu, märdipäävä ja egä kolmõ kuu takast. Noorõl kuul nurmõ pääle, vanal kuul varó ala.

RKM II 208, 146 (44) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Linnutii näütäs linnudel valgõt, ku nä' üüse läävä'.

RKM II 208, 146 (45) < Põlva khk., Eoste k., Plaki Ala t. - Erna Tampere < Liisa Plakk, 81 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuukihä külmä, päiväsapp sato. Kuukihä - kuul valgõ rõngas ümbre. Päiväsapp - nii ku tulp päivä kottal.

RKM II 208, 167 (1) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Liha ei tohi' suitsutada' kasujal kuul, suitsuda' tulõ vanal kuul, ku kuu kahanes. Kasujal kuul lei' na' ussi'.

RKM II 208, 167 (2) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui noorõl kuul tapõtas tsiga, sis liha ei sula', liha rägises, vanal kuul sis liha sulas.

RKM II 208, 167 (3) < Põlva khk., Adiste k., Mäeotsa t. - Erna Tampere < Hilda Kuklas, 62 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lamba' pöetäs vanal kuul ehk kuu vahepäeväl. Jälle pehme aig, sis kasus vill ruttu järgi.

RKM II 208, 230 (2) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuukihä keer kuiva ja külmä, päeväsapp sato, kuutulp tuisku.

RKM II 208, 230 (3) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kuri kuu kummalõ, sille kuu sel'läle.

RKM II 208, 230/1 (4) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Hää kuu madalah, külm kuu korgõh.

RKM II 208, 234 (24) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Kartulit võis panna kuu vahepäeval, kui kuu kolm päivä vana oll ja täiskuul. Sis pidi kartuli' hää kasuma. Noorõl kuul es tohi' panna.

RKM II 208, 235 (35) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tsiga tapa tävvel kuul, sis liha sulas häste.

RKM II 208, 247 (2) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Ma mäletä tuust, et peeti kuuaost kinni. Ku kuu kiuhah om, sis om kuiv aig, kui kuu maol om, is om mädä aig. Kui küttepuu' raot, sis ei kuiva hästi. Aga kui kuu kiuhka om, sis kuius ja om kõvõmb.

RKM II 208, 248 (3) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanakuu otsah arvati kartuli tegemist parõpas.

RKM II 208, 248 (4) < Põlva khk., Vanaküla k., Kadaja t. - Erna Tampere < Samuel Lutsar, 84 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tapmist tetti ka iks kuival aol, vanakuu otsah.

RKM II 208, 265 (22) < Põlva khk., Himmaste k., Varese t. < Põlva khk., Mammaste k. - Erna Tampere < Otto Vares, 77 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Ku es olõ' kellä, sis vanainimese' üüse' vaatasiva', kus too Koodireha om. Tuu käüse ümbre Põhjanagla. Kus ta om, tollest tiisivä' kelläaigu.

RKM II 208, 265 (23) < Põlva khk., Himmaste k., Varese t. < Põlva khk., Mammaste k. - Erna Tampere < Otto Vares, 77 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Peetuvankri olli: neli tähte ja iin olli ka midägi viil. Taivasõgõl. Koidutäht olli ütú selge, suur täht.

RKM II 208, 283 (3) < Põlva khk., Eoste k., Tagametsa t. - Erna Tampere < Jaan Sander, 67 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Tarbipuu vanakuu kuival, küttepuu noorekuu kuival. Kui nuur kuu luvvas, sis kolmandal päeväl om kõge kuivemb aig.

RKM II 208, 288 (1) < Põlva khk., Himmaste k., Tõõtsimäe t. - Erna Tampere < Johannes Kurusk, s. 1900 (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Mõtsa tuleb lõigata kuival aol, muidu tõmbas seene otsa (eriti haab, tuu om kõige tundelikum). Kuiv aig om vana kuu peräots, aga perästpoole ka om. Kolm päivä om kuiv, kolm päivä pehme aig.

RKM II 208, 331 (15) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Innempide, kui kelli es ole, tiisivä' aigu taivatähti järgi.

RKM II 208, 331 (16) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Peedovankri. Peremiis Peedo sõitnu' ja hunt murdnu' här'ä ärä. Sis oll vana jummal visanu' vankri taevade hirmutuses, et sis enämp hunt aisade vahelt ei murra'. Neli tähte, nuu omma' vankri tsõõri', ütú tumõdamp täht, tuu om hunt ja ais om kah olemah.

RKM II 208, 331 (17) < Põlva khk., Eoste k. - Erna Tampere < Joosep Kaha, 70 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Sõgõl om säitse tähte tihti, ümmargune.

RKM II 208, 335 (12) < Põlva khk., Valgesoo k., Järvemäe t. - Erna Tampere < Samuel Kolsar, 85 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Vanarahvas ütel', et tävvel kuul tule kartul tetä, sis kasus tävveline kartul.

RKM II 208, 414 (16) < Põlva khk., Himmaste k., Hansu t. - Erna Tampere < Liidia Hurt, 44 a. (1966) Sisestas Ave Tupits 2000, kollatsioneeris Mare Kalda
Lina külvä sis ku katú päivä taivah.