Lõuna-Eesti pärimuse portaal

Karksi pärimus

Rahvaastronoomia

Tagasi esilehele


E 3994/6 (1) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (1893) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Kuida virmaliseks käidi
Korra südatalve ajal oli üks vanamees pitkal reisil tundmata metsas teelt ära eksinud. Teed ja raad olivad suutumaks ära tuiskanud ja mees surnuks väsinud, kui ta viimaks ühe üksiku metsas seisva majakese juure juhtus ja õnne tänas. Majakeses ei olnud elavat hinge leida, aga reheahi oli alles soe. Mees puges sinna ülesse ja heitis puhkama.
Kui ilm pimedaks oli läinud, tulivad hulk mehi üksteise järele kokku ja hakkasivad imeliku talitust peale. Rehe põrmand künneti üles ja küliti odrad sisse. Vili tärkas üles, kasvis ja sai sedamaid küpseks, leigati ära, pekseti ja tuulati, tehti käsikivil tangudeks ja tangudest keedeti suur katlatäis pudru.
Nüüd võttis igamees pudrukeetjatest hea kubu peergusi nööriga kaela ja süitab kimbu peergusi pihus põlema, pistis linaroobitse vöö vahele ja astus siis pudrukatla juure sööma. Igaüks, kes korra lusikuga pudru võttis ja suhu pistis, tõusis lendu ja tormas uksest välja. Nenda kadus viimane kui mees.
Keik see aeg oli võeras mees ahju peal hiire vagusi olnud, nüid, kus keik vaikseks jäi, kobis ta ahju pealt maha. Küll ta mõtles ja vaevas oma pead, mis keik see temp ometi pidi tähendama ja mis imeline pudru see võis olla, et iga mees, kes seda katsus, kohe lendu tõusis. Katlas oli veel pudru küllalt ja mees võttis nõuks proovi teha, kas tema ka lendu tõuseks. Et ta aga rehest välja ei pääseks ja tundmata õnnetuse sisse ei satuks, sidus ta ennast vööga rehes oleva kangateljede külge kinni ja mõtles: nendega ei pääse ma uksest välja ja võin ennast pärast jälle lahti siduda.
Nüüd maitses ta pudru, aga oh imet, mis sündis. Nii pea, kui pudru ta suhu saanud, tõusis ta kõige raske teljedega lendu ja ilma et ükski asi teda veel oleks takistada võinud, tundis ta, kuida ta ühes teljedega juba kolinal uksest väljas oli ja taeva poole lendu tõusis. Sõit läks taeva alt tuule kiirusel kaugele põhja poole. Teel jõudis ta teistest tuulesõitjatest, kes peeru kihi ja põleva peergudega vihinal ka keik põhja poole lendasivad mööda, nendasama tormasivad teised temast mööda. Viimaks oli tuulesõitjaid nii palju, et neid tuhandeid üksteisest roobitsetega võideldes risti-rästi läbi mööda tormas ja taevaalune tulest keik valge oli. Nüüd alles märkas mees, et ta virmalisena taeva all sõitis. Peerukandjate roobitsedega vehklemine ja ükstõisest läbi tormamine läks viimati nenda ägedaks, et kõik ehk neid täis oli ja kirin-kärin taevaalust täitis. Mees teljedega pidi tahtmata niisamugi teiste keskel keeritama ja puudus oma teljedega sagedaste teiste keeritajatele külge, nii et teljed kolisevad. Siis ütlesivad tõised: "Tasa, tasa, suure tasku mees."
Vastu hommikust eha liugles mees teljedega välja, sõidukoha poole tagasi ja leidis ennast viimati metsas tundmata majakese ees tagasi olevat. Kui ta ennast teljede küljest lahti sidus ja majasse sisse astus, leidis ta, et rehe põrmand niisama tambitud tasane oli, kui enne olnud ja kui ei oleks seal midagi sündinud. Nüüd oli majas inimesi leida, need keelsivad teda kõvaste, et ta oma Lapumaa sõidust kellegile ei pidanud rääkima ja juhatasivad teda siis õige tee peale välja.

E 3997 (2) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (1893) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005
Kuida virmaliseks käidi
Laevamehel läinud laev Põhjameres Lapurannas hukka, mehel olnud mõõk kaasas. Kui tõised roobitsedega vehklenud, löönud tema mõõgaga ja iga kord kui ta paugu annud, kukkunud mees. Siis olla tõised ütelnud: "Tasa, tasa, suure tasku mees."

E 78794 (9) < Karksi khk. - Johannes Palu, Pärnu Poegl. Gümn. õpil. < Johannes Palu, 50 a. (1932) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
On noorkuu otsad teravad, tuleb külma, on noorkuu aga selili, surevad paljud.

E 78795 (11) < Karksi khk. - Johannes Palu, Pärnu Poegl. Gümn. õpil. < Johannes Palu, 50 a. (1932) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005
Vikerkaarele ja kuule ei tohi näpuga näidata - näpp jääb kõveraks.

ERA I 2, 425 (15) < Viljandi l. < Karksi - E. Korka < H. Korka (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui päike paistab ja vihma sajab, öeldakse: "Vaeselapse silmavesi sajab." "Vanapagan peseb lapsi." "Maarja peseb lapsi." "Hunt sööb võsas võileiba."

ERA I 2, 461 (14) < Karksi khk., Karksi v., Kiini t. - Aleks Kaelas < Ann ja Märt Tomson (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui sajab vihma päikese paistel, öeldakse: "Vaestelaste silmavesi sajab." Vanematel üldt.

ERA I 2, 487 (13) < Karksi khk., Polli v., Mägiste k. - Julius Parts (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui sajab vihma päikse paistel, siis öeldakse selle vihma kohta "vaestelaste silmavesi".

ERA I 2, 537 (13) < Karksi khk., Aniste-Vagiste k. - ? (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui päike paestes - vihma sajab, siis öeldakse need "vaeselapse silmapisarad" olevat.

ERA II 33, 443 (5) < Karksi khk., Karksi v., Nuia as. - Marie Sarv (1931) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui midagi kasvama pandi, siis ikka noorel kuul.

ERA I 2, 425 (15) < Viljandi l. < Karksi - E. Korka < H. Korka (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui päike paistab ja vihma sajab, öeldakse: "Vaeselapse silmavesi sajab." "Vanapagan peseb lapsi." "Maarja peseb lapsi." "Hunt sööb võsas võileiba."

ERA I 2, 461 (14) < Karksi khk., Karksi v., Kiini t. - Aleks Kaelas < Ann ja Märt Tomson (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui sajab vihma päikese paistel, öeldakse: "Vaestelaste silmavesi sajab." Vanematel üldt.

ERA I 2, 487 (13) < Karksi khk., Polli v., Mägiste k. - Julius Parts (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui sajab vihma päikse paistel, siis öeldakse selle vihma kohta "vaestelaste silmavesi".

ERA I 2, 537 (13) < Karksi khk., Aniste-Vagiste k. - ? (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002, toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004
Kui päike paestes - vihma sajab, siis öeldakse need "vaeselapse silmapisarad" olevat.

ERA II 33, 443 (5) < Karksi khk., Karksi v., Nuia as. - Marie Sarv (1931) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda
Kui midagi kasvama pandi, siis ikka noorel kuul.