Lõuna-Eesti pärimuse portaal

LEPP ehk Lõuna-Eesti pärimuse portaal

LEPP on veebiväljund projektile "Lõuna-Eesti rahvaluule andmebaas". Andmebaasi ja sellega liidetud informatsiooni kogumist alustati riikliku programmiga "Lõuna-Eesti keel ja kultuur" ja jätkatakse alates aastast 2010 Vana Võrumaa kultuuriprogrammi raames.

Portaalist leiate jutte, laule, endeid ja uskumusi, mida on sealsetest kihelkondadest hoiul Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Keele Instituudi kogudes. Arvuliselt kõige rohkem tekste on praeguseks digitaliseeritud Rõuge kihelkonnast – rahvaluule arhiivis leiduvad tekstid on teie käsutuses. Praegu digitaliseeritakse Vastseliina pärimust, teistest kihelkondadest on esialgu avatud tekstivalimikud.

Kasutamiseks on avatud originaalkäsikirjadega võrreldud ainestik ja uuendusena ka ortograafiliselt korrastamata ning käsikirjadega võrdlemata ainestik, et saaksite siiski kasutada kõiki tekste. Kontrollitud tekstidel on juures vastav märkus.

Ainestik on praegu liigendatud pärimusliikide või temaatiliste rühmade kaupa. Liigi ja märksõna piires on tekstid tüübistamata, mistõttu nad reastatakse praegu kogude järjekorras ja sarnased tekstid ei pruugi kõrvuti sattuda. Kui teie valiku peale ei ilmu ekraanile tekste, siis ei olnud andmebaasis vastava märgendusega palasid, soovitame külastada lehekülge uuesti mõne aja pärast või saata tegijaile e-mail.

Abistavaid seletusi leiate klahvi Selgitused abil. Tekstidel on päises originaalkäsikirja arhiiviviide. Viidake oma kirjutistes portaali aadressile, kust andmed saite.

Tekstikorpused täienevad pidevalt, suurematest uuendustest ja andmebaasi edenemisest saate ülevaate esilehel.

Juhime Teie tähelepanu, et murdekeel on tekstidel täpselt selline, nagu see on omal ajal kirjasaatjate poolt üles kirjutatud ehk siis MURDEKEEL ON VÄGA EBAÜHTLANE. Parandatud on üksnes suuremad ortograafilised vead.

Projekti käigus valminud e-raamatud ajaloolisest pärimusest on lingitud kihelkondade juurde ja samuti leitavad koondleheküljel Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest. Vaata selle kohta lähemat informatsiooni slaidiprogrammist Ajalooline pärimus Võrumaalt.

Paljud rahvaluuletekstid on päritavad liigikesksete andmebaaside kaudu, milleni teid viivad lingid kihelkondade esilehelt : regilaulud, ütlused, vaata ka versiooni kõnekäänud ja fraseologismid mõistatusi ja naljasid otsi: keerdküsimused, sõnamängud, lühendmõistatused, piltmõistatused, valemmõistatused, anekdoodid, vanasõnu leiad, etnobotaanilist teavet andmebaasist HERBA.

Lisainformatsiooni leiad veel rahvakalenderi portaalist BERTA, Elo Kirsi seto kirjapanekutest ja usundiliste tekstide andmebaasist Rehepapp.

NB! UUS

2010-2011 arendatakse Vana Võrumaa osa.

Andmebaasi laaditi tekste 01.02.2011. Vaata uuendatud Vastseliina lehekülge.

Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekustes. Legendid, muinasjutud, uskumused, tavaõigus ja muu setu pärimus. Koostanud Kristi Salve.

2007. aastal avati kasutajate jaoks uued veebiraamatud Võrumaa kihelkondade ja Valga linna ajaloolise pärimusega, mida näete konkreetsete kihelkondade lehekülgedel, samuti koondleheküljel Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest. Digitaliseeriti veel Lõuna-Tartumaa ajaloolist pärimust. Nende e-raamatuks vormistamine on teoksil, nii et kui vajate andmeid Nõo, Kambja, Otepää, Rõngu, Rannu, Sangaste, Tartu-Maarja, Võnnu materjali kohta, siis meilige aadressil folklore@folklore.ee