Eesti rahvalaulud. Antoloogia
ISBN 9985-9214-2-9

Koostajad
Aino Koemets, Ruth Mirov, Udo Mägi, Veera Pino, Ülo Tedre

Toimetanud
Ülo Tedre


E-väljaanne
Väljaandmist toetavad Eesti Teadusfond ja Eesti Kultuurkapital

Tekstid
Aveliina Helm, Andreas Kalkun, Kairika Kärsna, Maris Müürsepp, Pille Niin, Janika Oras, Inge Pruks, Inga Virunurm

Pilt
Mari-Ann Remmel

Otsimismootor
Sander Vesik

Html
Klaus Runnel


Siinne antoloogia on "Eesti rahvalaulud. Antoloogia." (toimetaja Ülo Tedre, Tallinn 1969–1974) võrguväljaanne. Regilaulud esitatakse trükiväljaande struktuurile vastavalt. Lisaks teemati-laulutüübiti hargnevale puule on tekstid leitavad ka kihelkondade kaupa. Otsida on võimalik sõna(de), tüübinimede ja laulu jooksva järjekorranumbri (marginaalinumbri) järgi.

Esialgu sisaldab siinne väljaanne üksnes laule ilma kommantaariumita. Kihelkondade kaupa on kättesaadavad trükiväljaande I kõite tekstid.


Ootame kommentaare ja ettepanekuid janika@haldjas.folklore.ee ja klaus@ilmamaa.ee.