Eelkoolipärimus_2012

Lasteaiaõpetajate koolitusseminar

Sõnad üksi ja kambakesi koos

29.-30. novembril 2012 Eesti Rahva Muuseumis


Kolmandat korda toimunud seminari eesmärk on analüüsida eesti keele rolli emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel, keskendudes alushariduse keeleõppele.

Seminari esimesel päeval kuulatakse teoreetilisi ettekandeid keelekasutuse tähenduse ja väärtuste üle ühiskonnas ning käsitletakse kultuuripärandi ja folkloori kasutusvõimalusi koolieelses keeleõppes ja väärtuskasvatuses. Teisel päeval koostatakse töötubades toimuvate arutluste käigus kõigile lasteaedadele soovitatavate eesti keele õpetamist toetavate tegevuste kava, tehakse kokkuvõte võistlusest „Sõnad üksi ja kambakesi koos“ (juhend aadressil http://www.eetika.ee/arendus/aktuaalne/konkursid/keelev6istlus) ning autasustatakse võitjaid. Seminari kultuuriprogrammi kuulub Jääaja keskuse külastamine.

29. november 2012 Eesti Rahva Muuseumis Raadil (Narva mnt 177, Tartu)

10.00-11.00 Osavõtjate registreerimine, hommikukohv

11.00 Avamine
11:30-13.00
Asta Õim, Meie igapäevane kujundlik keel
Reili Argus, Sina mulle, mina sulle. Lapsele suunatud kõne mõjust lapse kõne arengule

13.00-14.00 Lõuna

14.00-16.30
Mika Keränen, Ettelugemine ehk sinna ja tagasi
Karin Konksi, Keele väärtustamine ja laste keeleline kasvatamine Eesti peredes. Muuseumimaterjalid ja tänapäeva lapsevanemate arusaamad.
Kristi Vinter, Meediakasvatuse ning keele ja kõne arengu seosed alushariduses

16.30-17.00 Kohvipaus

17.00
17.00 Buss väljub Jääaja Keskusse
17.30-19.00 Jääaja Keskuse külastus

30. november Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9, Tartu)

9.30-10.30
Annika Kilgi, Mängides paremaks keeleoskajaks
Helen Kõrgesaar, Laste keelelist arengut toetavate arvutimängude tutvustamine - töötuba
10.30-12.30 Rühmatööd

12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Võistluse „Sõnad üksi ja kambakesi koos“ võitjate autasustamine, rühmatööde kokkuvõtted ja tunnistuste kätteandmine


Seminaril osavõtjatele tagatai korraldajate kulul majutus, toitlustus (kohvipausid ja kaks lõunat, majutatutele hommikusöök), seminarimaterjalid ja osavõtt kultuuriprogrammist. Seminari programmi täitjad said täienduskoolitusel osalemist kinnitava tunnistuse.

Lisainfo: Katrin Velbaum, katrin.velbaum@ut.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.eeKorraldajad:
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu Ülikooli Eetikakeskus

Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ ja Jääaja Keskus.

EKKM14-344 EKM FO, cps