Eelkoolipärimus
   
  Fotod lõpetamiselt  
  
     
  
  Toetajad  
  

Aitäh, kõht on täis, mutionu külas käis!      
(Lasteaiapärimus 2010)      

Üle-eestilise lasteaiapärimuse kogumisvõistluse lühikokkuvõte
Piret Voolaid

Esmaspäeval, 14. märtsil kl 16 toimus Eesti Kirjandusmuuseumis pidulik aktus, kus Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves andis üle 2010. aasta rahvaluule kogumispreemiad. Tänukirjade ning meenetega tunnustati rahvaluule arhiivi tublimaid kaastöölisi ning parimaid lasteaiapärimuse kogujaid. Lapsed on eesti folkloristide huviorbiidis olnud varemgi, juba 1920. aastatel leidis aset meie esimese rahvaluuleprofessori Walter Andersoni ellu kutsutud lastelaulude kogumine. Mitmel korral on korraldatud üle-eestilisi koolipärimuse kogumise võistlusi, viimased suurkogumised toimusid 1992. ja 2007. aastal. Juhuslikke, temaatilisi ja sihtotstarbelisi kogumisaktsioone lasteaedadesse on varemgi tehtud, kuid nii laiapõhjaline üleriigiline pärimuse kogumine lasteaedades leidis aset esimest korda.

Mahukale, avatud vastustega küsitluskavale vastas ligi 80 õpetajat-kasvatajat lasteaedadest üle Eesti. 67 kaastöö hulgas oli 62 individuaalvastust ja 5 kollektiivset tööd. Vastustes kirjeldati lasteaedades peetavaid tähtpäevi ja pidusid, laste mänge, mitmesuguseid ütlemisi, salme, jutte jm. Lühim vastus oli kiri üheainsa mõistatusega, pikimad ulatusid aga poolesaja leheküljeni ja paistsid silma heade teemajutustuste ning rohke foto- ja videolisamaterjaliga.

Küsitluskava koostamisel lähtuti asjaolust, et lasteaias veedab tänapäeva laps suurema aja oma argipäevast. Nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suheldes jagab ja ammutab ta teadmisi ka oma rahva (pärimus)kultuurist. Ühest küljest kujutab lastepärimus endast laste loodud pärimust, mis levib nende endi keskel ja millest täiskasvanutel mõnikord aimugi pole. Teisest küljest on see täiskasvanutelt lastele suunatud pärimus, mida esitatakse lastele ja koos lastega mitmesugustel (pedagoogilistel, meelelahutuslikel ja muudel) eesmärkidel.

Laste ja lasteaia traditsioonidest laialdase ülevaate saamiseks palusime õpetajate abi, sest just nende roll on lastepärimuse kujundamisel hindamatu ja oluline. Põhjalikule küsitluskavale palusime vastata kolmel teemal: 1. Tähtpäevad ja peod. 2. Mängud. 3. Jutud ja ütlemised.

Iga teema juures soovisime esiteks teada, kuidas kasutatakse pärimust eelkooliea programmilistes tegevustes – on ju üldteada, kui traditsiooniderikas ja pärimust au sees hoidev paik on lasteaed juba oma õppekava järgi. Teiseks soovitasime õpetajatel lapsi jälgida, et nende endi pärimusest rohkem teada saada.

Esimese teema all kirjeldati lasteaedades peetavaid tähtpäevi ja pidusid. Saime hea pildi sellest, kuidas tähistatakse traditsioonilisi kalendritähtpäevi, nagu kadri- ja mardipäev, hingedepäev, jõulud, vastlapäev, lihavõtted, volbripäev jpt, peetakse nt vabariigi aastapäeva, sõbrapäeva, emakeelepäeva, poiste- ja tüdrukutepäevi. Lisaks emade- ja isadepäevale on viimasel ajal lisandunud ka vanavanematepäeva tähistamine. Muidugi peetakse väga tähtsaks sünnipäevi. Ajastut märgivad nt eripärased Hello Kitty ja Mereröövli peod. Ürituste korraldamisel näidatakse üles loomingulisust, paljudel lasteaedadel on välja kujunenud omad traditsioonid, kuid pidevalt püütakse välja mõelda midagi uut. Sageli mõjutab ideid avalik elu, mis lasteaias läbi mängitakse. Just tähtpäevade teema all oli näha, kui palju kaasatakse lasteaia traditsioonidesse ka peresid.

Valitud sihtrühma meelepärane ühistegevus, lahutamatu kaaslane ja tõsine töö on mängimine. Kui koolipärimuse kogumisaktsioonid on näidanud, et arvuti ja tehnokultuuri ajastul toimub suur osa lapse meelelahutuslikust mänguelust virtuaalmaailmas ja Internetis, siis lasteaias köidavad lapsi reaalmaailma mängud. Meile kirjutati palju traditsioonilisi mänge, mida mängitakse toas ja õues, liisusalme, millega on üles kasvanud mitmed põlvkonnad ja mida on põlvest põlve edasi antud.
Meile kirjeldati läbi aegade populaarseid rollimänge, nagu nt pätt ja politsei, arst, kodu jne, aga ka mänge, mis iseloomustavad kindlat aega. Mänge suunavad ka moemänguasjad Bakuganid, Hello Kittyd, ämblikmehed jpt, aga ka telesaated („Eesti otsib superstaari“ jpt) ja reklaamid.
Kindlasti mõjutab laste mänguelu ümbritsev reaalsus, see, mida lapsed kuulevad-näevad ja teavad – saime teada, kuidas Väike-Maarjas pärast 2010. aasta suvel aset leidnud tormi, mis purustas kohaliku kiriku torni, läks laste seas moodi kirikutorni kukkumise mäng.

Kolmas suurem allteema oli pühendatud juttudele, ütlemistele. Meid huvitas vanasõnade kasutus lasteaias – didaktilise iseloomu tõttu kasutavad õpetajad neid just pedagoogilistel ja kasvatuslikel eesmärkidel. Ühtekokku panid õpetajad kirja u 300 erinevat vanasõna, enamik neist on arhailised ja esindatud ka eesti vanasõnade akadeemilises väljaandes. Populaarsemad vanasõnad eesti õpetajate kasutuses on järgmised:
1.-2. Pill tuleb pika ilu peale.
1.-2. Töö kiidab tegijat.
3.-4. Tee tööd töö ajal, räägi juttu jutu ajal.
3.-4. Enne mõtle, siis ütle.
5.-9. Harjutamine teeb meistriks.
5.-9. Kes kannatab, see kaua elab.
5.-9. Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
5.-9. Targem annab järele.
5.-9. Valel on lühikesed jalad.
10.-11. Kes ees, see mees.
10.-11. Kui midagi teed, tee hästi!
On näha, et vanasõnade kaudu püütakse õpetada positiivseid väärtusi (nt töökus, kannatlikkus, ausus) ja selleks nad pedagoogikas sobivad. Peale vanasõnade-mõistatuste panid lasteaiaõpetajad kirja laste lahedaid väljendeid ja naljakaid ütlemisi, mis moodustavad mahuka tekstikorpuse. Kindlasti võib selline aines, mille kaudu saab jälgida keele omandamist, arengut, laste arusaamu, pakkuda huvi ka naaberdistsipliinide esindajatele, nt lingvistidele ja psühholoogidele.
Peale vanasõnade-mõistatuste panid lasteaiaõpetajad kirja ühtekokku üle 100 arvutilehekülje laste lahedaid väljendeid ja naljakaid ütlemisi, mis moodustavad mahuka tekstikorpuse. Kindlasti võib selline aines pakkuda huvi ka naaberdistsipliinide esindajatele, nt lingvistidele ja psühholoogidele.
Selle teema all küsiti ka laste hirmude kohta, üsna palju mõjutab laste emotsioone meedia ja filmitegelased, aga samuti jõuluvana.

Põgusa ülevaate kokkuvõtteks võib öelda, et tänane lasteaed peegeldab meie aega – mitmekesist ja eripalgelist, võimalusterohket, lapselikult helget, kuid teinekord ka murelikku ja ärevat, kuid ometi püsivatest traditsioonidest läbipõimitut ja samas uuendustele avatut. Lastepärimus on pidevas suhtluses täiskasvanumaailmaga, olles selle minimudel, milles väljenduvad väga hästi täiskasvanute väärtused, sõltugu need igast kodust eraldi või ühiskonnast laiemalt.

Loodetavasti aitas sellele küsitluskavale vastamine nii õpetajaid endid kui ka lapsi tajuda pärimuse kandjana ja veelgi paremini mõista, et pärimus ja folkloor – see pole midagi halli ja vana, vaid elab reipalt iga päev meis endis ja koos meiega.

Hindamine ei olnud lihtsate killast, kõigepealt arvestasime materjali sisukust, seda, kui hästi on teemad läbi kirjutatud. Mõned õpetajad olid lähenenud väga loovalt, intervjueerinud ka lapsi endid, analüüsinud oma kirjapandut, toonud välja muutused, mis on leidnud traditsioonides aset nende lasteaiatöö vältel. Sisu poolest võrdsete vastuste korral tulid arvesse maht ja lisamaterjalid, fotod, videosalvestused, peokavad. Nõnda on võidutööd ühtaegu nii sisukad kui ka mahukad.

Mitmest vastusest selgus, et eesti lasteaialastel on kombeks pärast sööki öelda: Aitäh, kõht on täis, mutionu külas käis! Tänu lasteaiaõpetajatele, kes meie pikale küsitluskavale vastasid, sai ka rahvaluulearhiivi kõht selleks korraks täis. Kõik tööd on meile väga väärtuslikud ja vajalikud ning talletatakse arhiivis tulevastele põlvedele. Ainese põhjalikum läbitöötamine ja analüüs seisab alles ees.

Täname kõiki vastajaid! Ka neid, kes pole auhinnasaajate hulgas, kuid kelle tööd säilitatakse tulevastele põlvedele arhiivis.

Võistluse korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital, raamatukauplused Apollo ja Rahva Raamat, Ajakirjade Kirjastus, Kirjastus Koolibri, kohvik Anna Edasi, Aura Keskus, Du Nord, Helina Tilk, Piletilevi, Postimees, Teater Vanemuine.LASTEAIAPÄRIMUSE 2010. AASTA KOGUMISVÕISTLUSE VÕITJAD

I-II

Taimi Punapart Järvamaalt, Türi Lokuta lasteaed
Lea Kalm, Viimsi Lasteaed Piilupesa

III-VIII

Anita Pallon, Kambja lasteaed
Hele Zilmer, Hargla kooli lasteaed
Tiiu Kivi Vinni lasteaed
Virge Haidak Vinni lasteaed
Heli Lauk Kunda lasteaed
Urve Vares, Põlva lasteaed Mesimumm

FOTODE ERIAUHIND

Anne Tsernovitski, Lümanda lasteaed
Erika Rausberg, Saku lasteaed Päikesekild
Tiia Hämarsalu, Laagri Veskitammi lasteaed
Maire Tõnusoo, Tallinna Priisle lasteaed

LASTE ÜTLUSTE ERIAUHIND

Ene Palloson Türi Lokuta lasteaed

TUDENGI ERIAUHIND

Ele Margna, Tartu Katoliku lasteaed

RIKKALIKU LISAMATERJALI ERIAUHIND

Lille Teedumäe
Evelin Sarapuu, Ülenurme lasteaed

MURDEKEELSE VASTUSE ERIAUHIND

Angela Mondschein, Parksepa lasteaed

KOLLEKTIIVNE AUHIND

Elva lasteaia Murumuna ühistöö
Tartu Helika lasteaia ühistöö