Eelkoolipärimus_2014

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar

Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond

19. veebruaril 2019. aastal toimub Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond”.


Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Kõneks tulevad keele ja loodusega seotud väljendusviisid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris.

Ettekannetes on tähelepanu all keelemängud, mis aitavad kaasa (ema)keele tõhusamale omandamisele, suhtlemisele ja eneseväljendamisele.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.

Teisipäev, 19. veebruar 2019. Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel)

10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine, tervitussõnad

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tervitus: Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid

11.15 Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon): Kuidas lastekirjandusega lapse keelt ja mõtlemist arendada?
11.45 Tiiu Jaago (Tartu Ülikool): Loodus regilaulus: Ma laulan mere maaksi
12.15 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum): Kõik maailm ehib - loodus eesti mõistatustes
12.45 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Looduslike vahenditega mängimine

13.15–14.15 Lõuna

14.15
14.15–15.30 Praktilised töötoad (kahes paralleelses rühmas)
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Mis keeles, see meeles
Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum): Loodus, laul ja mäng (ringmängude õpituba)

15.30–16.00 Kolleegilt kolleegile

16.00 – 16.15 Kohvipaus

16.15
16.15 – 16.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada ja kaasa võtta üks-kaks keelemängu (sh sõnamängud), milles on esiplaanil loodus ja mida olete oma erialatöös kasutanud. Seda läheb tarvis töötoas „Kolleegilt kolleegile“, kus vahetatakse üksteisega kogemusi. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus. Kirjutage kindlasti mängu juurde oma nimi, meiliaadress ja lasteaed.

Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee


   EKKM14-344 EKM FO, cps