Eelkoolipärimus_2018

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar

Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond

3. ja 4. oktoobril 2018. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond”.


Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel.

Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Vaatleme last ja emakeelt väga erinevate ümbruste kaudu, esiplaanil on last ümbritsev loodus, maa ja ilm, aga mitmesugused inimtekkelised keskkonnad, sh arvutitehnoloogiad ja meediakeskkond. Kõneks tulevad keele ja loodusega seotud väljendusviisid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris.

Ettekannetes on tähelepanu all keelemängud, mis aitavad kaasa (ema)keele tõhusamale omandamisele, suhtlemisele ja eneseväljendamisele.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.

KAVA

Kolmapäev, 3. oktoober, Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
    Videod   

10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine, tervitussõnad:
Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop
11.15 Kristi Vinter-Nemvalts (Tallinna Ülikool): Kui nutikaks teeb lapse nutimaailm?
12.15 Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon): Kuidas lastekirjandusega lapse keelt ja mõtlemist arendada?
Pildid

Pildid


13.15–14.30 Lõuna
14.30 Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum): “Ohtlik loodus” ja muud keskkonnahirmud
15.00 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Looduslike vahenditega mängimine
15.30 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum): Kõik maailm ehib – loodus eesti mõistatustes

16.00–16.15 Kohvipaus
16.30–18.00 Tartu Loodusmaja ekskursioon ja töötoad (Lille 10, Tartu)

Neljapäev, 4. oktoober, Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu, A-sissepääs)

9.00–10.00 Tiiu Jaago (Tartu Ülikool): Loodus regilaulus: Ma laulan mere maaksi (I. Mannineni videoauditoorium, A-sissepääs)
10.00–12.00 Praktilised töötoad
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Mis keeles, see meeles (Eesti püsinäitus "Kohtumised")
Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool): Loodus, laul ja mäng (A. Moora auditoorium, A-sissepääs)
12.00–12.30 Kolleegilt kolleegile
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine

12.45 Lõuna
13.15–15.00 Ekskursioonid giidiga ERMi näitustel, marsruudikaart Eesti kultuuriloo püsinäitusel “Mängult või päriselt” (eelregistreerimine kohapeal 3. oktoobril 2018)

Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp


  • Seminari osalemistasu on Eesti Rahva Muuseumi kogu maja külastuse soodushinnaga täispilet 10 eurot (tuleb maksta kohapeal, arve alusel maksta pole võimalik).
  • Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada ja kaasa võtta üks-kaks keelemängu (sh sõnamängud), milles on esiplaanil loodus ja mida olete oma erialatöös kasutanud. Seda läheb tarvis 4. oktoobril töötoas „Kolleegilt kolleegile“, kus vahetatakse üksteisega kogemusi. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.
  • Seminaril osalejatele tagatakse korraldajate kulul toitlustus (lõuna- ja kohvipausid), seminarimaterjalid. Väljastpoolt Tartut tulijatele on vajadusel tasuta öömaja kahekohalistes tubades Hotell Tartus (Soola 3, Tartu, vt http://tartuhotell.ee).
  • Kohtade piiratud arvu tõttu on registreerimine lõppenud.
  • Õppepäevade täisprogrammi läbinud saavad tunnistuse.


Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Kadri Sõrmus, Kadri.Sormus@hm.ee.


   EKKM14-344 EKM FO, cps