Eelkoolipärimus_2016

Lasteaiaõpetajate eesti keele seminar

Mäng on väikese inimese töö

1.–2. novembril 2017. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ja Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Mäng on väikese inimese töö”.


Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel.

Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel kombinatsioonis mängu ja mängulisusega, kõneks tulevad keele mitmekülgsed mängulised väljendusviisid lastega seotud kultuuripärandis ja folklooris. Ettekannetes uuritakse ja arutletakse, kuidas keelt mängulisemalt õpetada.

Tähelepanu all on keelemängud, mis aitavad kaasa (ema)keele tõhusamale omandamisele, suhtlemisele ja tunnete väljendamisele.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.

KAVA

Kolmapäev, 1. november, Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
    Videod   

10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
11.15 Haide Männamäe ja Toomas Tross (Piip ja Tuut Teater): Mänguline keel
12.15 Ülle Kuusik (Hariduse Tugiteenuste Keskus): Palun õpeta mind mängima!
Pildid

Pildid


13.15–14.30 Lõuna
14.30 Helena Grauberg (Tartu Mänguasjamuuseum): Eesti laste mängud
15.00 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Laste sõjamängud ajaloolis-kultuurilises kontekstis
15.30 Pille Arnek (Kirjastus Avita): Mängeldes lugema – üleminek lasteaiast kooli

16.00–16.15 Kohvipaus
16.15–17.30 Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi ekskursioon

Neljapäev, 2. november, Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu, B-sissepääs)

9.00–10.00 Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum): Laulumängu rõõm ja saladused (Teatrisaal, B-sissepääs)
10.00–12.00 Praktilised töötoad
    Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Töötuba Keelekatla näitusel
    (Eesti kultuuriloo püsinäitus “Kohtumised”)
    Mare Kitsnik (Tallinna Ülikool): Keelemängu rõõm (Teatrisaal, B-sissepääs)
12.00–12.30 Kolleegilt kolleegile
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine

12.40 Lõuna
13.15–15.00 Ekskursioonid giidiga ERMi näitustel, marsruudikaart Eesti kultuuriloo püsinäitusel “Mängult või päriselt” (eelregistreerimine kohapeal 1. novembril 2017)


  • Seminari osalemistasu on Eesti Rahva Muuseumi kogu maja külastuse soodushinnaga täispilet 10 eurot (tuleb maksta kohapeal, arve alusel maksta pole võimalik).
  • Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada ja kaasa võtta üks-kaks keelemängu (sh sõnamängud), mida olete oma erialatöös kasutanud. Seda läheb tarvis 2. novembri töötoas „Kolleegilt kolleegile“, kus vahetatakse üksteisega kogemusi. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.


Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee


   EKKM14-344 EKM FO, cps