Eelkoolipärimus_2015

Lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar

ÜKI, KAKI, KOMMI, NOMMI ...

3.–4. detsembril 2015. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis


Kuuendat korda toimuva koolitusseminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna kirjanikud, teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Seekordse seminari keskmes on eesti keel ja arvud, emakeele mitmekülgsed seosed numbri- ja arvumaailmaga, tutvustatakse arvude temaatikat keeles, kultuuripärandis ja folklooris laiemalt. Kuulatakse ettekandeid arvumaailmast eesti ja teistes soome-ugri keeltes, eesti regilaulus, muinasjuttudes, mõistatustes ja usundis ning kõneldakse numbrite tähendusest kultuurinähtustes laiemalt. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse arvu- ja numbrimaailmaga seonduvaid praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on ühtlasi toetada eesti keele õpetamist.
Seminaril osalejal palume kirjalikult ette valmistada ja kaasa võtta üks arvude-numbritega seotud mäng, mida on lastega kasutatud ja mida saab koolituse töötoas kaaskolleegidele tutvustada.

KAVA

Neljapäev, 3. detsember Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)
    Videod   

10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
11.15 Merit Hallap: Kõne areng ja arendamine – võtmeisik lasteaiaõpetaja?
Pildid

Pildid


12.15 Urmas Nemvalts: Pildikeel ja keelepildid lasteraamatutes

12.45–13.45 Lõuna

13.45
13.45 Mare Kõiva: Numbrimaagia eesti rahvausundis
14.15 Kärri Toomeos-Orglaan: Kolmest põrsakesest seitsme pöialpoisini: Muinasjutud ja arvud
14.45 Tiiu Jaago: Kolm on asja …: arvud regilaulus
15.15 Piret Voolaid: Vanasõnade ja mõistatuste arvukirev maailm

16.00 Kirjastus Avita raamatuesitlus: Pille Arnek: Uued tööraamatud lasteaialapsele
16.30–17.30 Kolme Põrsakese teadusetendus


Reede, 4. detsember Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas (Kuperjanovi 9, Tartu).
    Videod   

9.00
9.00 Astrid Tuisk: Eesti Rahvaluule Arhiivi mängude andmebaasi tutvustus
9.30–11.30 Praktilised töötoad
    Janika Oras: Ringmängu mõnu
    VirveTuubel: Kui tütarlaps põlvepikkune, siis veimevakk vaksakõrgune
11.30–12.00 Numbrimängud kolleegilt kolleegile

12.00 Lõuna

12.30
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmineSeminarile registreerimine on lõppenud, kohad on täis.

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Rahva Muuseum. Seminar toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Kadri Sõrmus, kadri.sormus@ut.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee


   EKKM14-344 EKM FO, cps