Eelkoolipärimus_2014

Lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminar

VIRVIPUU, VÄRVIPUU, ÜLE METSA MÕÕDUPUU?

4.-5. detsembril 2014. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)


Viiendat korda toimuva seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seekordse seminari keskmes on eesti keel ja värvid, tutvustatakse värvide temaatikat keeles, kultuuripärandis ja folklooris. Kuulatakse ettekandeid värvinimedest eesti ja teistes soome-ugri keeltes, värvinimetustest eesti regilaulus, muinasjuttudes ja mõistatustes ning kõneldakse värvide tähendusest kultuurinähtustes laiemalt. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse värvinimetustega seonduvaid praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on toetada eesti keele õpetamist.

Neljapäev, 4. detsember Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)

10.30-11.00 Registreerumine, saabumiskohv
Pildid

Pildid11.00 Avamine
11.15 Urmas Sutrop, Värvid (soome-ugri keeltes) : vt video
11.45 Agne Solba, Värvinimed eesti keeles: vt video
12.15 Vilja Oja, Värvid. Sõnaloome ja tähendus : vt video
12.45 Lea Maiberg, Värviline keel : vt video

13.30 Lõuna kohvikus Newton (Teaduskeskuses AHHAA, Sadama 1, Tartu)

14.30
14.30-17.00 Teaduskeskuse AHHAA külastus ja programm „Värviline maailm“
        (kahes rühmas, I rühm kl 15.00 ja II rühm kl 16.00)
18.00 Etendus „Punamütsike“ Teatri Kodus (Lutsu 2, Tartu)

Reede, 5. detsember Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)

9.00
9.00 Tiiu Jaago, Värvid eesti regilaulus: vt video
9.30 Piret Voolaid, Mõistatuste värvikirev maailm: vt video
10.00 Kärri Toomeos-Orglaan, Värvid muinasjuttudes ja nende tähendus: vt video
10.30 Virve Tuubel, Töötuba „Kirju-mirju värvimaailm“ : vt video

11.00 Kohvipaus

11.30
11.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine

Lisalinke:
Eesti Muuseumide Veebivärav: http://www.muis.ee; ERMi vaibakogu: http://vaibad.erm.ee
Ettekannete videod
===================
KIRJUMIRJU VÄRVIMAAILM. Õpetaja juhend


Seminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Emakeele Selts.

Info: Jüri Valge, Juri.Valge@hm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Kadri Sõrmus, kadri.sormus@ut.ee


   EKKM14-344 EKM FO, cps