Koolipärimusprojekt
KOOLIPÄRIMUS

VÄLISEESTI KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUS

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum kuulutavad välja koolipärimuse kogumisvõistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodatakse nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt kuni 30. novembrini 2021. Kogumisaktsioon on pühendatud tänavu meie seast lahkunud Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli kauaaegse juhi Edgar Marteni mälestusele.

Oodatud on vastused järgmistel teemadel:

  • naljad ja anekdoodid
  • hirmud, uskumused, ennustamine
  • tähtpäevad ja peod
  • vaba aeg ja sõbrad
  • mängud
    

Juhend   

   Õpetajale   

For teacher   

Küsitlus   

  Questionnaire   

Koolipärimust on kogutud Eestis üleriigiliselt kolmel korral, 1992, 2007 ja 2018. See on esimene väliseestlastele suunatud kogumisaktsioon, mistõttu on iga osavõtt väga väärtuslik!

Ettevõtmise eesmärk jäädvustada väljaspool Eestit elavate eesti koolilaste maailm just sellisena, nagu see tänapäeval on. Ühtlasi on eesmärk rakendada andekaid noori väliseesti pärimuse ja kultuuri teadvustamisel ning fikseerimisel. Varem koolis õppinud ja töötanud inimeste meenutuste põhjal tekib hea materjal koolikultuuri muutuste uurimiseks ja jälgimiseks.

Laekunud materjal moodustab olulise baasi Eesti-uuringute Tippkeskuse teadlaste edasiseks uurimistööks. 

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!

Piret Voolaid,
piret@folklore.ee
Kontaktaadress:
"Koolipärimus"
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003
E-post: kp@folklore.ee
Telefon: +3727377742
     Piret Noorhani,
piret.noorhani@vemu.ca
Kontaktaadress:
„Koolipärimus“
Väliseesti Muuseum / VEMU
310 Bloor St. W.
Toronto, ON M5S 1W4
Telefon: 647 669 0291
     Johanna Helin,
vemu@tartucollege.ca
Telefon: 6473235751
    
Koolipärimuse pilootprojekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu


IUT 22-5, EKKM 14-344 © cps '17