Folklore vol. 17
Proverbs On Animal Identity: Typological Memoirs 7
Arvo Krikmann

doi:10.7592/FEJF2001.17.proverbs

The History of Western Magic: Some Considerations 85
Dieter Harmening

doi:10.7592/FEJF2001.17.magic

Some Aspects Of Mordvin Mythology 96
Tatiana Deviatkina

doi:10.7592/FEJF2001.17.mordmyth

Sacrificial Rites of the Udmurts on the Eastern Bank of the River Kama 107
Tatiana Minniakhmetova

doi:10.7592/FEJF2001.17.udmurts

Topics
On the preservation and maintenance of the immaterial cultural heritage 120
Ola Wennstedt
Preservation of what? Ideological choices 125
Staffan Lundmark
News in brief
Collecting Oral Heritage on Fieldwork among Siberian Estonians and Facts Influencing the Results (Anu Korb)

Estonian Runo-Song Formulae (Liina Saarlo)
News
Book reviews
Virve Sarapik
Keel ja Kunst (Langugage and Art). Oxymora 3. Tallinn 1999: Underi ja Tuglase Kirjandusselts.
225 pp. Summary in English.

Mare Kõiva (ed.)
Meedia. Folkloor. Mütoloogia (Media. Folklore. Mythology). Tartu 2000:
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule töörühm. 388 pp.

Mari Sarv
Regilaul kui poeetiline süsteem (The Runo Song as a Poetical System). Paar sammukest XVII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Tartu 2000: Eesti Kirjandusmuuseum.

YellowAn Electronical Journal of Folklore
Folklore
vol. 17. December 2001

ISSN 1406-0949
Published by: FB and Media Group of LM
   INDEX   
Edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov
© Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum