Eesti loitsud / Estonian Incantations

Teostus: Urania COM OÜ
Toetajad: HTM projektid SF0030181s08 http://en.folklore.ee/rl/fo/activ/,
EKKM09-159, http://en.folklore.ee/rl/fo/activ/legends_incantations.htm
Eesti Kultuurkapital,
Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine projekt 3.20301.10-0247
SF0030181s08AP11
© Mare Kõiva, EKM FO, Urania COM OÜ
kontakt: mare@folklore.ee