ERlA.jpg (4K)

Sümpoosion tähistamaks Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäeva

Alalhoidlikkus ja uuenduslikkus:

folklooriarhiivi tähendus minevikule, kaasajale, tulevikule

24. septembril 2002
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
Tartus Vanemuise 42

Kell 11.00

Avasõnad

"Kelle mälu pärimusarhiivid talletavad? Võrdlevaid vaateid lähemalt ja kaugemalt"
      Kristin Kuutma

"Saak ja vara eesti rahvaluuleteaduse arhiivis"
      Ülo Valk

"Kogumikud, sõnastikud, korpused, arhiivid jm. ütluste allikatena"
      Arvo Krikmann

Kell 14.00

"Mõningaid aspekte Eesti Rahva Muuseumi rajamisest"
      Piret Õunapuu

"Micro- and macrohistorical perspectives to the relations between the Estonian Folklore Archives and the Folklore Archives of the Finnish Literature Society"
      Irma-Riitta Järvinen

"Life of an archive: creation of manuscript and audio document archives"
      Aldis Putelis

Kell 17.00

Kontsert

Uute rahvaluuleväljaannete esitlus:

Õnnitlused