Konverents
REGILAULU MÜÜDID JA IDEOLOOGIAD
22. ja 23. novembril 2006
Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
22. november, kolmapäev

11.00–12.40
Avasõnad
Hasso Krull. Suur härg ja kiviaja pärand.
Aado Lintrop. Igavese sinitaeva kauged peegeldused eesti regilaulus.
Madis Arukask. Regilaulud rockilaval ja taashägustuvad diskursused.

Kohvipaus

13.00-14.00
Irma-Riitta Järvinen. Suomen Kansan Vanhat Runot -teossarjan uutta elämää: digitointi, runohakemisto ja jatko-osat.
Jukka Saarinen. Suomen Kansan Vanhat Runot -tietokanta.

Lõuna

15.30–17.30
Jouni Hyvönen. Elias Lönnrotin tekstiparadigma ja Kalevalan kokoonpano — kansanrunouden julkaisutoiminnan institutionaalinen asemointi.
Niina Hämäläinen. Perhe-diskurssi ja Kalevalan lyyrisyys.
Andreas Kalkun. Kellele kuulub seto pärimus? Samuel Sommeri rahvaluulekogu muinsuskaitse alla võtmisest ja üleandmisest ERA-le.
Urmas Kalla. Lauluküttide jahilood Meeksi vallast R. Tamme ja R. Viidebaumi reisipäevikute järgi.

23. november, neljapäev

10.00–12.00
Senni Timonen. Larin Parasken muuttuva kuva.
Liina Saarlo. Taas kord Kiissa Kaelu Annast.
Janika Oras. Mõniste laulik Minna Kokk pärimusarhiivide tekstide valgusel.
Kati Heinonen. Armas Launis ja Länsi-Inkerin laulajat.

Lõuna

13.30–15.00
Kanni Labi. Eesti regivärsi teekond 21. sajandisse.
Mari Sarv. Mõista, mõista mõõtu...
Tiiu Jaago. Muutuv ja muutumatu komponent Karuse lüroeepilistes regilauludes.

Kohvipaus

15.30–16.30
Žanna Pärtlas. Teaduslikud paradigmad ja muusikaline tekst: muutuvatest tendentsidest setu rahvaviiside noodistamisel.
Taive Särg. Regiviisid ja eesti rahvamuusika 20. saj. alguse haritlaste vaates.