Üheteistkümnes folkloristide talvekonverents

Omad ja võõrad

4.–5. veebruaril 2016 Kivi turismitalus

Kava * Teesid * Osalejad

Oma ja võõra kategooriad on paljudes kultuurides väga olulised, kuid nende piirid ja tähendused on siiski hajusad ja ajas muutuvad. Kui varasemal ajal sai kogukonda pidada eelkõige territooriumi, usulise ja etnilise kuuluvusega seotud nähtuseks, siis liikumisvabaduse suurenemise, asustuse tihenemise ja üleüldise globaliseerumise tingimustes on toimunud kogukonnaruumi avardumine. Sünnipärane kogukonda kuuluvus pole enam ainumäärav ja võib asenduda vabatahtliku/isevalitud kuuluvusega. Folkloristide uurimisfookus on tänapäeval järjest enam suunatud kaasaegse ühiskonna vaatlusele. Erinevate sotsiaalsete rühmade/kihtide folkloorse kommunikatsiooni analüüsimiseks kasutatakse üha enam kogukonnapõhiseid uuringuid. Vastukaaluks globaliseeruva maailma ilmingutele vajab inimene oma identiteedi-tunnetuse tugevdamist. Globaliseerumisprotsessi kiirenedes, sh Euroopat tabanud põgenikekriisi tingimustes, on oma identiteedi ja omapära säilimise pärast mures mitmekultuurilises keskkonnas elavad inimesed, kuid ootamatult on ärevil ka suhteliselt monokultuursed kogukonnad. Ähvardavana tajutud muutused on põhjustanud radikaalseidki püüdeid oma ja võõra piiri fikseerimiseks. Üksikisiku ja pärimusrühma identiteediloomes on folklooril oluline roll.

Folkloristide üheteistkümnenda talvekonverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga. Konverents toimub Kivi Turismitalus, mis asub kauni Loodi Looduspargi Sinialliku orus, ajaloolise Mulgimaa põhjapiiril.

Info Anu Korb, tel 50 89 035, e-post korb@folklore.ee.

Konverentsile registreerunute osalustasu 15 EURi on võimalik tasuda enne konverentsi toimumist Akadeemilise Rahvaluule Seltsi arveldusarvele nr EE771010220023690018 SEB, märksõna: talvekonverents; sularahas saab tasuda alates 1. veebruarist Eesti Rahvaluule Arhiivis või konverentsi toimumise ajal kohapeal. Konverentsi toimumist toetab Eesti Kultuurkapital.

Kaanefoto: Toronto eestlaste lugemisteatri Ilutuli etendus „Siberi eestlaste elud ja lood“ Torontos 2011. a sügisel. Taavi Tamtiku foto.