INSTITUTSIONAALNE UURIMISTEEMA


ERA uurimisprojektiga IUT 22-4 „Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad“ (2014–2019) jätkatakse folkloori-alaseid alusuuringuid, mille eesmärgiks on avada pärimuse olemust ja toimimist ning mõtestada sellega seotud kultuurilisi protsesse.

Projekt toetub Eesti Rahvaluule Arhiivi eelmiste uurimisprojektide tööle, sellega on liitunud rahvamuusika-uurijad. Oluliseks eesmärgiks on tuua uurimuste kaudu esile rahvaluulekogude väärtust ühiskonna ja kultuuri dünaamika analüüsimise allikana. Kuue alateema raames uurime rahvaluulekogude, rahvaluule alaste kirjutuste ja praktikate ja kogu distsipliini sõltuvust kehtivatest ideoloogiatest, nende osalust kultuuriprotsessides ning folkloorsete praktikate rolli kogukondade, kuuluvustunde ja identiteedi järjepideval konstrueerimisel.

Uurimisaineseks on rahvaluulearhiivi kogud, folkloristika-alased kirjutused ja projekti käigus tehtavate vaatluste, intervjuude, küsitluste, eksperimentide tulemused. Lisaks uurimistulemustele on projekti teadustöö seotud kaasaegse rahvaluulearhiivi tööshoidmisega.

Uurimisteema juht on ERA vanemteadur Mari Sarv, põhitäitjateks Ave Goršič, Mall Hiiemäe, Risto Järv, Anu Korb ja Aado Lintrop. Projekti täitjatena on kaasatud kõik ERA teadustöötajad: lisaks nimetatutele Andreas Kalkun, Helen Kõmmus, Mari-Ann Remmel, Ingrid Rüütel, Liina Saarlo, Taive Särg ja Astrid Tuisk.


üles
uurimisteemad
ERA
HALDJAS
KIRMUS