Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents 2006


Seniseid igakevadisi noorte folkloristide ja etnoloogide konverentse liites korraldavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum sel aastal 26. ja 27. aprillil esmakordselt ühise konverentsi.

Kolmapäeval, 26. aprillil
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

10.00

Liisi Laineste. Poliitiline huumor postsotsialistlikus ühiskonnas

Katre Kikas. Kalevipoeg ekspeditsioonipäevikutes – Otsi nagu Ibaste mäge

Kärri Toomeos-Orglaan. Kuningajutud. Vaade M. J. Eiseni poolt väljaantud muinasjuttudele

Mairi Kaasik. Aja kaja muinasjutus. Elukäigu peegeldused narratiivis ühe jutustaja näitel

Andreas Kalkun. Protestantlike ilmutuste poeesiast: Mart Saali ja Lüütsepa Jaani taevaskäigud

14.00

Aleksandra Dolgopolova. Narva ansambel “Suprjadki” eesti kontekstis

Natalja Šabanova. Jumalateenistuste muusika Tallinna (vene) vanausuliste koguduses

Helen Kõmmus. Kuidas sünnivad „ööritustega” laulud ehk eesti rahvapäraste koraalide melismaatikast

Ester Janno. Tänapäeva setu neidude laul ansambli „Tsibihärbläseq“ näitel

Hedvig Ioanna Priimägi. Kelle omad on tantsud? – Põgus pilguheit tantsuklubide repertuaari.

Sille Kapper. Tantsufolklorismist tänases Eestis

Eda Pomozi. Setumaa tantsupärimusest Euroopa tantsuajaloolises kontekstis (stendiettekanne)19.00

Õhtu Eesti Rahva Muuseumi valdustes Raadil. "Pro Folkloristica" uue numbri esitlus, saun jne.Neljapäev, 27. aprillil
Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas

10.00

Maarja Kaaristo. Mis on õigusetnoloogia?

Ave Tupits. Rahvameditsiini uurimisest

Kristel Kivari. Kes on maa-alused eesti rahvapärimuses?

Marleen Nõmmela. Gustav Ränga välitööd 1926-1929 – etnograafiliste allikate analüüs

Madis Rennu. Mõne sõnaga Eesti kiviaedadest

14.00

Anneli Aavastik. Mänguasi on väikelapsele tema raamat, teater, kino, spordiväljak – mäng ja mänguasi Eestis stalinistlikul perioodil

Dagmar Ingi. Tootmiskoondise "Ookean" kaugsõidu kalanduse meremeeste sotsiaalsed suhted laeval 1970-1985

Reeli Reinaus. Eneseloomine Perekoolis

Selia Selezov. Uuspaganlus Eestis ja Lätis Vigala Sassi ja Arturs Goba teoste näitel

Kärt Metsoja. Melaneesialikust indiviidikäsitlusest ja selle mõjust kohalikele majandussüsteemidele
tagasi