Kaastööde vormistamisest

Rahvaluulearhiiv kogub e-kirjutisi, käsikirjalist materjali, fotosid, heli- ja videosalvestusi, internetilehekülgi. Tekstifailis saadetav või paberkujul üleantav käsikirjaline materjal on soovitav vormistada A4 formaadis paberile või koolivihikusse, lehe vasakust äärest tuleb jätta 3 cm köitmise tarvis vabaks. Võimaluse korral palume digitaalsed fotod esitada TIFF või JPEG formaadis.

Kogutud materjalile palume lisada koguja kontaktandmed, soovitavalt ka taustateavet esitaja(te), kogumise aja, koha jmt. kohta.

Kaastööd saata postiga või tuua Eesti Rahvaluule Arhiivi või saata e-postiga aadressil era[ätt]folklore.ee

Lisaks käimasolevatele kogumisvõistlustele ootame alati vastusi ka muude küsitluskavade teemadel. Siinsel lehel olev valik küsitluskavu on sisuliseks abimaterjaliks, et aidata meelde tuletada üksikasju Teie poolt valitud teema või teemade valdkonna kohta. Võite keskenduda ühele teemale (nt pulmad) või proovida vastata mitmel teemal (nt matusekombestik ja sünnikombestik).

Vastata võib vabas vormis, s.t kirjutada üles kõik nii, nagu meelde tuleb. Hea on, kui Teil endal meenub veel midagi, mida siin ei ole osatud pakkuda, ning kirjutate valitud teemal võimalikult detailselt. Oleme huvitatud ka igasugusest ilmekast lisamaterjalist (nt pulma- ja matusefotod, fotod kalendrikombestiku tähistamisest, koopiatena leviv huumor jpm). Kokkuleppel saadame edastatud materjalidest soovi korral tagasi koopia.

Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003
Telefon: 7 377 730
Faks: 7 377 706
e-post: era[ätt]folklore.ee
folklore.ee/rl/era