Ametiasutuste, (töö)kollektiivide ja huviklubide ühised meelelahutused

Taani Tulevikuuuringute Instituudi direktor Rolf Jensen kirjutab oma raamatus “Unelmate ühiskond” (2000):

“Seniajani on perekond moodustanud heaoluühiskonnas sotsiaalse tuumiku… Tänapäeval on töökoht võtnud üle mitmed perekonna funktsioonid, olles näiteks täiendava seltsielu kohaks.”

See väide peab paika, sest täiskasvanud inimene veedab suurema osa oma elu produktiivsemast ajast tööl, suheldes kolleegidega rohkem kui pere ja sugulastega.

Ühiselt peetakse sünnipäevi ja tööjuubeleid, tähistatakse tööalaseid õnnestumisi, korraldatakse väljasõite ja lõkkeõhtuid, lastakse vastlaliugu, peetakse jaanipäeva, käiakse katsikul jne.

Kollektiivis antakse edasi traditsioone ja säilitatakse varasemaid kolleegide kogemusi, räägitakse vanematest kolleegidest ja ühistest toredatest ettevõtmistest või koomiliselt lõppenud juhtumitest.

Kollektiivi keelekasutuses tulevad ilmsiks oma sõnavara ja ametkondlikud naljad, mis levivad arvutipostiga või ripuvad rõhknaelaga kinnitatult kontori kuulutustetahvlil.

Mõnikord antakse välja asutuse elu kajastavaid buklette, ajalehti või brošüüre.

Sageli on olemas oma respekteeritud jutustaja või naljamees, laulu- või pillimees.

Nende ühenduste seltsielu jm eelpool nimetatud valdkondade jäädvustamine ongi teretulnud. Eesti Rahvaluule Arhiiv ootab fotosid, videofilme ja kirjalikke kaastöid ning dokumente. Kogumisvõistlusest on oodatud osa võtma nii üksikisikud kui kollektiivid ja seltsid, kes võivad oma kollektiivi pärimuse meie rahva ühise arhiivi tarvis jäädvustada.

Aitäh vastamast!