Sünnikombestik

Lapse sündimine, sellele eelnev ja järgnev periood on eriline ja tähtis kogu pere jaoks. Noort ema ei jäeta üksnes meedikute hooleks – temaga jagatakse põlvkondade vältel edasi antud kogemusi, uskumusi, kombeid, omaenda kogemusi ja nippe. Vanematele pereliikmetele ja katsikulistele tulevad meelde oma lastega seotud naljakad juhtumised, hirmud, äpardused, lapsega toimetulemise kavalused.
Rahvaluulearhiiv ootabki üksikasjalikumaid kirjeldusi eelkõige selle kohta, mida pole õpitud käsiraamatutest või meditsiinikirjandusest. Olulisim on suuline traditsioon, Sinu oma lähikonnas levinud arvamused, uskumused, käitumisjuhised, rituaalid ja pajatused. Hea oleks eri isikutelt pärinevaid detaile ajaliselt (ka päritolukoha järgi) täpsemalt määratleda – mida tehti vanasti nt Võrumaal (millal see võis olla?), mida “minu noorusajal” või “siis, kui mina sünnitasin” (millal ja kus?), mida nüüd. Samas tuleks kindlasti nimetada ka kirjandust, millest lapseootel ja sünnituse järel häid nõuandeid oled otsinud ja seda, mida kasulikku sealt oled leidnud. Ootame ka videomaterjali või fotosid mõnest allpoolnimetatud kombetäitmisest, mängust vm.
Järgnevalt mõned küsimused-märksõnad, mis võiksid meenutamisel abiks olla. Küsimustiku pikkusest ei tasu kohkuda – võib piirduda ka mõne küsimuse või teemaga.

Kust, kellelt ja millal oled saanud oma teadmised sünnitamise ja sellega seonduva, samuti imiku hooldamise kohta – mil määral naiste (perekonna) suulisest pärimusest, mil määral otse meedikutelt, mil määral ja millisest kirjandusest?

Mida pead parimaks sünnitamise eaks, aastaajaks ja miks? Oled seda oma laste muretsemisel arvestanud? Milline ajavahe võiks jääda laste sündimise vahele ja miks? Nipid, ka teaduslikult põhjendatud juhtnöörid poiss- või tüdruklapse (või kaksikute) “tegemiseks” – kas oled midagi katsetanud?

Raseduse tunnused. Mida on rasedale soovitatud, mida keelatud (füüsilised tööd, konkreetsed liigutused, toidud; ebameeldivad või ärevad sündmused ja nende võimalik mõju jne). Mida oled tõsiselt järginud, mida ebausuks pidanud? Kas rasedana oled täheldanud erilist suhtumist ümbruskonna poolt? Sinu “kummalised” soovid raseduse ajal ja nende täitmine. Tajude (lõhnad, helid, värvid) muutumine ja sellega seotud juhtumised.

Tulevase lapse soo kindlakstegemine – märgid, uskumused; meditsiini võimaluste kasutamine. Lapse iseloomujoonte mõistatamine loote “käitumise” põhjal. Lapse omaduste kujunemise mõjutamine, raseda jt pereliikmete suhtlemine lootega. Kuidas seletatakse väikestele lastele, kust lapsed tulevad?

Sünnitamine (koht, aeg, juuresviibivad isikud, asend, esimene kohtumine lapsega). Sünnituse mõju juuresviibivale isale. Kodus sünnitamise poolt või vastu? Sünnituse filmimine? Jutt “Kuidas ma sünnitasin” – millal ja kellele seda räägitakse, milline on Sinu lugu?

Mida ennustatakse lapse oleku järgi sünnimomendil ja selle järel? Kas on rasedat kaitsevaid ja sünnitamist kergendavaid amulette vm, kas oled kuulnud midagi ennustamisest lootekesta tükikeste, järelsünnituse, nabanööri vm järgi. Kui lapse ihul on mingeid märke, siis mida usutakse olevat nende põhjuseks või mida nad tähendavad? Kas oled kuulnud lugusid mõne inimese halvast mõjust rasedale või lapsele? Haiglajutud ebatavalistest ja hirmutavatest juhtumitest (laste äravahetamine, õnnetus hooletuse tõttu jne).

Õnnitlused. Kes õnnitlevad noort ema, millal ja kuidas? Mille järgi valitakse lilled, millised peavad olema kaardid eri soost lapse puhul, milliseid õnnesoove, salme kirjutatakse kaardile? Mida teeb lapse isa (töökohas, sõprade ringis) ja mis toimub perekonnas, kui laps on sündinud?

Sünnitusjärgsed vaevused ja nende kergendamise viisid. Rinnapiim – mida teha, et seda jätkuks, millest see sõltub? Miks laps nutab ja mida tema vaigistamiseks teha? Mida öeldakse või arvatakse, kui ta nutab ebatavaliselt palju? Mida teha, et laps kiiremini uinuks?

Haiglast koju mineku rituaal – lapse riietus (värvid, kaunistused jm), kingitused (lilled, kellelt kellele ja millal), kojujõudmise jäädvustamine, tähistamine kodus.

Katsikul käimine – aeg, kingitused, toidud, joogid. Kes katsikul käivad? Kas on midagi, mida katsikul käies peab kindlasti tegema, ütlema? Mida lapse juures tähele pannakse? Kuidas käituvad ja mida räägivad varem sünnitanud naised?

Jutud lapsevanemate probleemidest, äpardustest, katsetustest ja omaleiutatud kavalustest. Vannitamise ja potitamise nipid. Esimesed haigused – millega ja kuidas ravida imiku haudumust, palavikku, nohu jm?

Harjutused ja mängud imikuga – kogenud lähikondsete viisid last lõbustada; meedikutelt, kirjandusest vm õpitu ja omaleiutatu. Mida tohib teha ja kui vanale lapsele, mis pole hea? Laulmine ja tantsitamine, lapse lemmiklaulud ja -häälitsused. Kas oled laulnud hällilaulu ja millist? Imikuea lemmikmänguasi (-asjad).

Nimi – kas nimi oli enne sündimist valitud, millal ametlikult nimi pannakse? Kuidas nimepanemist on tähistatud? Miks lapsele niisugune nimi valiti, kelle järgi, kuidas? Teie pere liikmete nimesaamise jutud; jutud koomilistest või ebatavalistest nimedest.

Lapsevanemate erikeel. Imiku hellitusnimed, tema häälitsuste “sõnastamine”, interpreteerimine. Lapse esimesed sõnad, naljakalt öeldud sõnad ja “lapsesuu ütlemised”. Lapsesuu naljad, mis said peres kõnekäändudeks. Missugused nn lastekeele sõnad on teie peres lastega suhtlemisel kasutusel olnud nt lapsevanemate jt pereliikmete, inimese kehaosade (sh genitaalide), last ümbritsevate asjade, elusolendite ja nähtuste jm kohta; mõne sõna või väljendi saamislugu.

Kas oled pidanud päevikut lapse arenemise ja juhtumiste kohta? Kas oled tähistanud sünnikuupäevi ja kuidas? Kas hoiad alles olulisi asjakesi – haiglasilte, esimesi pükse vmt? Kui sageli ja kui palju oled imikut pildistanud, lindistanud, filminud? Kellega ja kui tihti seda vaatad-kuulad? Millal on oodatud ja kuidas tähistatud muutusi imiku arengus – esimene pööramine, esimesed hambad, roomama hakkamine, esimesed sammud? Mida öeldakse, kui need ei tule oodatud ajal? Arvamused juuste ja nende esimese lõikamise kohta.

Ristimine. Miks ristitakse, millal (kui vana on laps, aastaaeg), kus, kes osalevad, kui palju peab olema ristivanemaid ja kes nad on? Talitusele eelnev, talituse käik. Lapse riietus. Mida ennustab lapse käitumine ristimise hetkel? Mida tehakse ristimisveega? Ristimise jäädvustamine. Järgneva peo nimetus, toidud; mida peol tehakse?

Kui meenub veel midagi, mida eespool nimetatud pole, pane seegi kirja.

Aitäh vastamast!