Eesti Ornitoloogiaühing kutsub Sind osalema projektis

Aasta lind 2009 – kodukakk

Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga kogume kakufolkloori. Jaga meiega oma põnevaid kogemusi, lugusid, juhtumisi, rahvasuust kuuldud uskumusi jms, mis on seotud kodukaku või teiste Eesti kakkude ehk öökullidega. Reeglid on lihtsad:

1. Saada oma isiklikul kogemusel põhinev või tuttavalt kuuldud tõestisündinud lugu. Lisa 1) oma nimi, telefoninumber ja postiaadress ning tuttavalt kuuldud loo puhul ka jutustaja nimi; 2) loo sündmuse koht (maakond, küla); 3) sündmuse toimumisaeg (aasta, kuu, päev, kellaaeg, kui võimalik), 4) loos esinenud kaku liik või määratlus „liiki ei tea“. Oodatud on ka fotod.

2. Saada rahvapärimust kodukakust jt öökullidest, näiteks milliseid rahvapäraseid üldnimesid või liiginimesid oled kuulnud, uskumused ja lood öökullidest ja nende häälitsustest, halvad ja head ended või sõnumid ning nende täideminek, suhtumine kakkudesse (tark-rumal, hea-halb, ilus-inetu vm) jms.

3. Kogu ja saada teavet öökulli kasutamisest nõiduse, painaja, varga, vareste vm tõrjumiseks.

4. Kõigi lugude, uskumuste jm juures märgi kindlasti võimalikult täpselt, kus see levinud on või kus paigas kuuldud (maakond, küla, piirkond vm).

5. Enda lood saada hiljemalt 15. novembriks 2009. a. EOÜ postiaadressile pk. 227, Tartu 51002 (märgusõnaks palume ümbrikule märkida „Kakufolkloor“) või e-mailile andrus.jair@gmail.com.

NB! Tublimatele folkloorikogujatele auhinnad!

Lisateave folkloorikogumise kohta: Andrus Jair, tel. 50 70 682, e-post andrus.jair@gmail.com, Mall Hiiemäe, tel. 7377 733.

Info kodukaku koduleheküljel http://www.eoy.ee/kodukakk/

Kogutud pärimus talletatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis.
Projekti „Aasta lind 2009 – kodukakk“ finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus.


september 2009Kakufolkloori kogumise kokkuvõte

Ornitoloogiaühingu üleskutsele kirja panna isiklikul vaatlusel põhinevaid kogemuslugusid ning saata joonistusi kakkudest lisasime ERA poolelt palve saata kuuldud lugusid öökullist kui endelinnust, mitmesuguseid uskumusi, levinud nimetusi jne. Juhend kakufolkloori kogumiseks saadeti oktoobris 2009 ka ERA korrespondentidele.

Kõige enam laekus vastuseid Lõuna-Eestist ja läänesaartelt. Võrreldes ERA usundikartoteegi kirjapanekute arvuga kakkudest (märksõna „öökull”) suurenes teadete kogum enam kui kümnendiku. Selgus, et endelinnuna (häälitsused, ilmumine maja juurde) vastab öökull n.ö eurostandardile ning on tänapäevalgi sellisena tõsiseltvõetav. Üle ootuste rohkelt laekus perepärimusena levivaid memoraate ennete (lapse sünd, pereliikme või kodulooma surm, õnnetus vm) täideminekust, samuti öökulli häälitsuse seostamisest mingi vaimolendiga. Rahvaluuleliikidest on esindatud naljandid, pajatused, muistendid, loodushäälte imitatsioonid, uskumuste ja kombestiku kirjeldused, vanasõnad, kõnekäänud, fraseologismid, rahvapärased nimetused, mängukirjeldused, lisatud on joonistusi ja skeeme.

Küsitluskava koostamisel osales Mall Hiiemäe, kirjavahetust ja korrespondentidega suhtlemist organiseerisid Risto Järv ja Astrid Tuisk. Žürii tööst võtsid osa ERA poolelt Mall Hiiemäe ja Kadri Tamm ning ornitoloogiaühingu poolelt Andrus Jair, Elle-Mari Talivee ja Katrin Seervald. Peaauhinna osas oli otsus üllatavalt üksmeelne. Esikoht läks jagamisele järgmiselt:

Ellen Randoja, Palamuse v. Imukvere k. (linnuliigi omaduste ilmeka vahenduse eest rahvaluule kaudu);

Tuuli Eksin Võrumaalt Mõksi k. (kaku kui endelinnu olulisuse esiletoomise eest perepärimuses).

Eesti Rahvaluule Arhiivi eripreemiad:

Iti-Jantra Metsamaa Saaremaalt Pammana poolsaarelt (parim humoristlik pajatus noore kodukaku seiklusist inimelamus, eraldi ära märkida tuleb autori noorus – 13 a.);

Maria Parksepp Põlvast (unikaalne kirjeldus tulevase ennustamisest ja selle täideminekust).


Täname kõiki kirjutajaid!

Mall Hiiemäe


Vaata parimaid kaastöid kakufolkloori veebilehelt.

Teised ERA küsitluskavad