Initsiatsiooniriitused tänapäeval

Inimene on karjaloom: ta kuulub perekonda ja ühiskonda, kus tal on oma roll täita. Ta käib lasteaias, siis koolis ja ülikoolis või muus õppeasutuses, käib tööl, veedab vanaduspäevi. Tal on veel hobid ja harrastused, mille järgi ta võib kuuluda mõnda seltsi või huviklubisse. Tema staatus ühiskonnas muutub kogu aeg vastavalt rollile ja keskkonnale, tihti tähendab ühe rolli lõpp teise algust. Niisugust lõpu ja alguse tähistamist, ühest staatusest või seisusest teise üleminekut saadavad tänapäeval teatud rituaalid ja kombed. Need võivad olla alguse saanud alles hiljaaegu või aastakümneid tagasi.
Eesti Rahvaluule Arhiiv ootab kaastöid, fotosid ja kirjeldusi järgmiste traditsiooniliste üleminekuriituste kohta:

Lasteaia lõpupeod – kuidas peetakse, kuidas riietutakse, mida kingitakse lõpetajatele, kuidas peetakse vanemaid ja kasvatajaid meeles, kuidas kaunistatakse ruum jne.

Tutipidu või titepidu üldhariduskoolides – millal sai alguse Sinu koolis, kuidas peetakse, kuidas riietutakse, kas pidu on aja jooksul muutunud jne.

Rebaseks löömine 10. klassis, ülikoolis, korporatsioonides – millal sai alguse, kuidas toimub, missuguseid katseid sooritatakse, missuguseid küsimusi esitatakse, millega lüüakse, vande tekst, plakatid, kes organiseerib, kuidas on lood “piiri pidamisega” jne.

Ekvaatori peod e. poole diplomi peod – millal ja kus ning kuidas on peetud.

Kiriklik leer – kas peetakse ka leeripidu, kirjelda.
Kuldleer ja kuldleeris käimise põhjused.

Tänapäeval kuuluvad inimesed erinevat seltsielu omavatesse rühmitustesse näiteks ka oma harrastuste (reisimine, koorilaul, käsitöö, loodushuvi, malemäng jms), krooniliste haiguste põdemise, kogumis- ja degusteerimishuvi (veiniklubid, viskiklubid) jms tõttu. Sageli käiakse koos ühiselt läbi elatud minevikku meenutamas (relvavennad, klassikaaslased jt). Missugused on nende seltskondade kombed ja tavad ning vastuvõtmise riitused?

Aitäh vastamast!