Apteek

Küsitlusleht apteekritele

Apteekidega seotud rahvapärimused

Lugupeetud kolleeg!

Olen Tartu Ülikooli Avatud ülikooli farmaatsiaüliõpilane Külli Laur ja teen oma lõputööd teemal "Apteegialane folkloor Eestis minevikus ja tänapäeval." Ühe osa uurimusest hõlmab apteekide ja apteekritega seotud rahvapärimuste kogumine. Selleks pöördun Teie poole palvega vastata võimalikult põhjalikult alljärgnevale küsimustikule. Kõik Teie poolt esitatud andmed jäävad hoiule Eesti Kirjandusmuuseumi. Seetõttu palun vastata ka Teie isikut puudutavatele küsimustele. Soovi korral tagatakse Teile anonüümsus. Kui Te ei taha/suuda vastata kõikidele alltoodud valdkondadele, ärge siiski loobuge antud temaatikale mõtlemisest ja vastake osaliseltki.

Kuivõrd küsimustik ei suuda hõlmata kogu temaatikat, siis palun julgesti lisada kõikvõimalikke huvitavaid juhtumeid ning uskumisi Teie enda ning Teie kolleegide praktikast.

Andmed palun saatke e-mailiga aadressil apteek@folklore.ee
Või
Apteek, Vanemuise 42-235, 51003 Tartu

Nimi:
Sünniaasta:
Töökoht(linna või küla nimi):
Haridus:
Staaž apteekrina:
Staaž praeguses töökohas:

1. Milline on apteekri positsioon ümbruskonnas? Kas apteekrit tuntakse ja tervitatakse rahva hulgas?

2. Kui tihe on apteekri läbikäimine rahvaga?

3. Kas apteekrit usaldatakse, kardetakse, heidetakse tema üle nalja või hoitakse temast eemale?

4. Kas teate midagi oma eelkäijatest samas paigas? Mida nendest räägitakse?

5. Kui sageli külastatakse apteeki? Kes on põhilised külastajad?

6. Kas apteegis veedetakse meeleldi aega?

7. Kas apteekriga kõneldakse ka muust peale konkretse ostusoovi? Millest?

8. Kas külastajad on piisavalt teadlikud või küsitakse apteekrilt sageli nõu? Kui küsitakse, siis mille kohta?

9. Mis on enimostetavad ravimid või tooted?

10. Kuivõrd populaarsed on ravimtaimed? Milliseid rohkem ostetakse? Miks eelistatakse just ravimtaimi?

11. Kas on ravimeid, mida inimesed vaatamata soovitusele väldivad? Kui, siis miks?

12. Kas olete kuulnud mingeid uskumusi seoses konkreetsete ravimitega? Palun kirjeldage neid.

13. Kas on käibel rahvapäraseid nimetusi ravimite kohta? Milliseid?

14. Kas külastajad on osanud ise soovitada mõnda rahvapärast ravivõtet? Milliseid ja mille puhul?

15. Kas olete saanud tagasisidet mõne ravimi ootamatu toime kohta?

16. Kas ravimeid või ravimtaimi on ostetud mingil muul otstarbel (toidu valmistamiseks, rotimürgiks, putukatõrjeks vms.)?

17. Kas apteekrit on kutsutud appi haige juurde? Kui, siis millist abi andma?

18. Milliseid anekdoote olete kuulnud seoses apteekide, apteekrite ja ravimitega?

19. Milliseid ütlusi või kõnekäände teate seoses oma erialaga?

20. Tooge näiteid erialaga seotud slängist (nt. supokad - suposiidid).

21. Kas meenub mõni tähelepanuväärne juhtum või kokkopuude kellegagi meie eriala tuntud inimestest? Kellega ja milline?

Palun küsimustele vastamisele mitte silmas pidada ainult tänast päeva, vaid meenutada võimalikult palju ka varasemaid aegu. Teretulnud on iga lugu lähemast või kaugemast minevikust.