Apteek

Küsitlusleht

Apteekidega seotud rahvapärimused ja hoiakud

Käesolev küsimustik on mõeldud jälgimaks muutusi aastail 1950-2003, mistõttu lisaks lugudele ja meenutustele on hinnatavad ka üldistused ja muutuste kirjeldused koos näidetega.

Järgnevale küsimustikule vastates aitate koguda pärimust apteekide ja apteekrite kohta. Selle vana ja auväärse ameti kohta on seni talletatud vähe ametipärimust, samuti pole kuigi hästi teada, milliseid ravimeid ja ravimtaimi eelistati, kuidas on toiminud sotsiaalne võrgustik, milliseid uskumusi on olulise eluvaldkonna ümber põimunud.

Vastuseid kasutatakse uurimistööks (ETF grant 5117) ja neist moodustatakse ahiiv, mis jääb hoiule Eesti Kirjandusmuuseumi. Vastuseid ei avaldata ega avalikustata ilma vastaja loata ja soovi korral tagatakse Teile anonüümsus. Toredate juttude puhul pole välistatud nende avaldamine raamatukaante vahel.

Palun kasutage vastamiseks vormi, kuid võite saata need ka e-mailiga aadressil apteek@folklore.ee või postiga aadressil Apteek, Vanemuise 42-235, 51003 Tartu

Nimi:
Sugu:
Vanus:
Elukoht (linn, küla):
Kui kaua olete praeguses elukohas elanud:

Kõikidele alljärgnevatele küsimustele vastamisel palun meenutada võimalikult palju ka varasemaid aegu (eelmisi apteekreid ja nendega seotud lugusid, teie enda varasemaid kogemusi seoses ravimitega jne.). Teretulnud on iga põnev lugu lähemast või kaugemast minevikust.

Küsitluse esimeses osas on toodud küsimused, millele palume vastata vabas vormis. Nende järelt leiate küsimustiku ankeedi vormis.

1. Kas Te tunnete apteekrit isiklikult? Kas tal on ka mõni hüüdnimi?

2. Milline on teie arvates apteekri positsioon ümbruskonnas?

3. Kas te vestlete apteekriga ka muust peale oma konkreetse ostusoovi? Millest?

4. Kas olete ise apteekrile midagi ravialast soovitanud? Mida?

5. Milliseid taimi ja mille puhul kasutate? Kas ja milliseid ravimtaimi korjate ise?

6. Kas kasutate ravimeid või ravimtaimi mõnel muul otstarbel? Mida ja milleks (putukatõrjeks, toidu valmistamiseks, rotimürgiks vms.)?

7. Kas teate ravimite rahvapäraseid nimetusi? Nimetage neid (kui võimalik siis koos õige nimega)

8. Milliseid uskumusi Te teate seoses ravimite ja nende võtmisega? Kirjeldage neid.

9. Kas rahva seas liigub mingisuguseid lugusid apteekri kohta? Milliseid?

10. Kui teate, siis jutustage mõni apteekriga seotud anekdoot.

11. Kas teate apteegiteemalisi või ravimitega seotud vanasõnu, ütlemisi jms.?

12. Kas teiega on ette tulnud veidraid või naljakaid juhtumisi seoses apteekri või tema käest ostetud rohtudega? Jutustage nendest.

Ja nüüd palume vastata järgmistele küsimustele.

1. Kelle poole pöördute abi saamiseks kergemate haiguste korral?
Vastake igas reas!

Tuttava meditsiinitöötaja poole:

Oma pere, sugulaste või tuttavate poole, kellel ei ole meditsiinilist eriharidust:

Perearsti poole:

Apteekri poole:

Leian info Internetist:

Usaldan vaid iseennast:

Kellegi teise poole:

2. Kuidas Te ennast tavaliselt ravite, kui haigestute kergematesse haigustesse?
Vastake igas reas!

Ostan apteegist käsimüügiravimi:

Kasutan koduapteegis olevat retseptiravimit:

Kasutan koduapteegis olevat käsimüügiravimit:

Kasutan koduseid raviviise (mesi, ravimtee, soojenduskott jne):

Väldin igasugust ravi:

3. Kas Te olete kergemate haiguste raviks kasutanud ka alternatiivmeditsiini abi?
Vastake igas reas!

Homöopaatia:

Hiina meditsiin (nõelravi, massaa˛ jne):

Idamaised taimsed preparaadid:

Toidulisandid:

Kõrvaküünlad:

Erihariduseta ravitseja:

Muu:

4. Kas Te arvestate käsimüügiravimi tarbimisel järgmiste inimeste soovitustega?
Vastake igas reas!

Tuttav meditsiinitöötaja:

Pereliikmed, sugulased või tuttavad, kellel ei ole meditsiinilist haridust:

Apteeker:

Perearst:

Usaldan vaid iseennast:

Muu:

5. Mitu korda kuus külastate apteeki?
Ainult üks vastusevariant!

Üks kord või harvem
Kaks korda
Keskmiselt iga nädal
Ei külasta peaaegu kunagi

6. Kas Teile on käsimüügiravimi ostmisel oluline saada apteegist järgmist informatsiooni?
Vastake igas reas!

Konkreetse haiguse raviks mõeldud preparaatide valik apteegis:

Konkreetset toimeainet sisaldavate preparaatide valik apteegis:

Ravimi toime/-d:

Ravimi annustamine:

Ravimi kõrvaltoime/-d:

Ravimi koostoime/-d:

Ravimi hind:

Muu:

7. Kas Te usaldate apteekrit?
Ainult üks vastusevariant!

Jah, täiesti
Enamasti usaldan
Olen kohanud ebausaldusväärset apteekrit
Ei usalda kunagi

8. Kas Te loete enne käsimüügiravimi esmast kasutamist ravimiga kaasasolevat infolehte?
Ainult üks vastusevariant!

Jah, loen alati
Mõnikord loen
Ei loe kunagi

9. Kas Te olete rahul apteegitöötaja poolt antava informatsiooniga käsimüügiravimite kohta?
Ainult üks vastusevariant!

Jah, alati
Mõnikord olen, mõnikord mitte
Ei ole kunagi

10. Kas Te küsite käsimüügiravimi ostmisel ise apteekrilt lisainformatsiooni?
Ainult üks vastusevariant!

Jah, küsin alati
Mõnikord
Küsiksin rohkem, aga apteegis ei ole loodud võimalust segamatuks vestluseks
Ei küsi kunagi

11. Kas toimite vastavalt apteekrilt saadud soovitusele?
Ainult üks vastusevariant!

Jah, alati ja võimalikult täpselt
Enamasti, vastavalt võimalustele
Kasutan tema soovitustest vaid minule õigena tunduvat osa
Ei, mitte kunagi

12. Kui oluline on Teie jaoks see, et lisaks informatsiooni andmisele ravimi kohta suhtleb apteeker Teiega ka tähelepanelikult ja vajadusel põhjalikumalt?
Ainult üks vastusevariant!

Väga oluline, võimaldab mul ennast kergemini arusaadavaks teha
Keskmiselt oluline, sõltub konkreetsest probleemist
Ei ole oluline, tean enamast, mida vajan ja suudan ise ennast arusaadavaks teha