Juhan Kunder – Eesti muinasjutud – [20] – Kommentaar

Haguderaiuja. Muistend, mida võib liigitada väljaarendatud süžee tõttu meelelahutusmuistendiks. .

K1885: lk. 38-39; K1924: lk. 38-40.