Juhan Kunder

Eesti muinasjutud

Kommenteeritud väljaanne

kunder
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Toimetanud ja kommenteerinud:
Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan
ISBN 978-9985-4-0533-8
Tartu 2007
E-väljaande valmistamist toetasid:
riiklik programm Eesti keel ja rahvuslik mälu
Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital