Kommentaar

Sanepi küla

Karitsa mõisa väljal olevat veel praegu vana küla ase. Seda kohta kutsuvat sealtinimesed tänapäevani Külaaseme mäeks. Nagu vanemad inimesed räägivad, olnud seal vanal ajal uhke Sanepi küla.

Sanepi küla rahvas olnud tervel Virumaal kõige rikkamad ja uhkemad inimesed. Sagedasti ei olevat nad enam teadnudki, mis nad oma uhkuses ja ülemeelsuses kõik ära teinud. Tihti pannud küla noormehed jaanipäeva ajal hobused raudsaanide ette ja sõitnud siis kirikusse. Hobused olnud neil nii ilusad ja tugevad, et ka mõisahärra omad nende vastu ei saanud. Aga Sanepi küla mehed olnud ise ka nagu põrakad, suured ja tugevad üle Viru.

Ükskord vedanud kaks Sanepi küla meest raudkangiga vägipulka, nii et kang kõveraks läinud.

Teinekord sõitnud jälle üks Sanepi mees pühapäeva hommikul täkuga kiriku uksest sisse, rahva sekka ning siis jälle tagasi koju. Aga hobune läinud teel peruks ning viinud mehe Porkuni alla aru peale, kuhu ta õnnetu vastu kivi seljast maha visanud, nii et ülemeelik mees surma saanud.

Neil olnud ka oma enese viinaköök, millest praegugi veel tunnistäheks suur auk või koobas Külaaseme mäe peal näha on. Seal viinaköögis ajanud Sanepi küla peremehed järjestikku viina, igaüks oma aastatarviduse valmis.

Praegu ei tea keegi enam sellest rääkida, millal see uhke küla ära kadunud või kes talle otsa peale teinud. Temast ei ole muud üle jäänud kui sellele mäele ja temast natuke eemal seisvale kasemetsakesele Sanepi nimi.