Laulunäide 5
 
Sinikirja-ja linnukane,
punapäine-ja pääsükane.
Lendas meie-ja lepikussa,
kondis meie-ja kuusikussa,
astus alla-ja aavikusse,
mäe taha männikusse.
Etsis maad muni munida,
aset aga poigi auduneksa.
Ei saand maad muni munida,
aset ei poigi auduneksa.
Lendas meie-ja kiiga külge,
tegi pesä penni külgi,
audus pojad aisa külgi.
Audus kuu, audus kaksi,
audus kuu kolmatagi,
sai pojad verisulile.
Siis akkas poigija jagama.
Ühe pani jordaksi joge´e,
toise pani pardiksi pajusse,
kolmanda sepaks Järvamaale.
Mis oli jordaksiks jõessa,
Sie sööneb jõest kaluja.
Mis oli pardiksi pajussa,
See sööneb pajusta pulki.
Mis oli sepaksi Järvamaala,
sepp tegi vallal valjasida,
kihelkonnal kirvesida
ja nurmeneidistel nugija./---/
Laulunäide
Loomine.
Risanda Kravtsov, 1969, Kuusalu. 
KM ERA, RKM, Mgn II 1548 c.
Risanda Kravtsov
Foto: L. Briedis, 1969. KM RO FOTO 8869
TAGASI